Parenteel FARRET (Ferret, Fareth)

zie: Genealogie van het geslacht FARRET, door J.D. Uhlenbeck, De Nederlandse Leeuw 1937 (jrg. 55) 179-185

Wapen:
In rood een roodgenagelde en roodgetongde gouden leeuw en een zwart schildhoofd, beladen met drie zilveren schelpen.
Helmteeken: de leeuw, uitkomend.
Helmdekken: goud en rood.
(bron: Johan E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam 1578-1795, Rietstap, Arm. Gen. enz.)

De naam Farret wordt volgens de Engelsche doopboeken te Amsterdam geschreven Forrede en Larrede; volgens het Eng. trouwboek (Eng. Presbyter. kerk, DTB No. 1006) Larred en volg. het huwelijksinteekening register van de kerk (DTB No. 414 fol. 74”) FARRET; volg. de trouw- en doopboeken te Woerden FARRETH, Fureth, Ferret en Ferreth; volg. het Waalsche doopboek te Amsterdam Ferret; te Leiden Farieth; Louys Verret (zie kol. 185) zal ook wel tot dit geslacht behooren; in de achttiende eeuw wordt algemeen FARRET geschreven.

bron: genealogie VALK

zie: website Kleij, kwartier 546.

zie: De Kerk van 't Woudt (J.W. MOERMAN)

zie: Thomas Farret


Terug naar begin


Inventarisnummer U227a15, aktenummer 24 05-10-1792 Johan Pieter FARRET

Inventarisnummer U256c14, aktenummer 210 11-12-1777 Johannes Petrus FARRET

Inventarisnummer U82a15, aktenummer 46 20-06-1690 Procuratie tot het innen van rente van een obligatie ten laste van de stad Embden. eerste partij: Yda Ferret, wed. Jacob Muller erven Jacob Muller, zoon van Robbert Janss Muller en Geeske Albertss in leven echtelieden Geertruyd Muller onmondige dochter van Yda Ferret en † Jacob Muller Gysberta Muller, onmondig Robbert Muller, zoon van Jacob Muller en Elisabeth van Doorn, in leven echtelieden Johan van Sevenhuysen x Elisabeth Muller, zuster Margaretha Muller, zuster Naam tweede partij: Gerardt Breyer, der beyden reghten doctor te Utrecht

Inventarisnummer U82a10, aktenummer 31 18-12-1685 Procuratie om te Embden in Oost-Friesland zaken te behartigen met betrekking tot de nalatenschap van Robbert Jans Muller Bijzonderheden: † Jacob Muller, eerder wedr. Elisabeth van Doorn Notaris A. HOUTMAN ,UTRECHT Uittreksel Naam eerste partij: erven Robbert Janss Muller, in leven wedr. Geeske Alberts: Naam eerste partij: Yda Ferret wed. Jacob Muller Naam eerste partij: Geertruyt Muller, onmondige dochter Naam eerste partij: Gysberta Muller, onmondige dochter Naam eerste partij: Robbert Muller Naam eerste partij: Johan van Sevenhuysen x Elisabeth Muller Naam eerste partij: Margareta Muller (voogd: Carl van Doorn, notaris) Naam tweede partij: Abraham Ruckert, medicynen docter te Embden.

Naam: Ferret Plaats: Tourcoing Bron: 1209. Jaar / pagina: J. Bos-Bliek e.a. (red.). Onze voorouders. Kwartierstaten en stamreeksen van leden van de afdeling Rijnland van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Leiden, 1989/'92. 2 Delen.

Naam: Ferret Bron: T0419. Jaar / pagina: 1971 Tijdschrift voor sociale genealogie en streekgeschiedenis voor Leiden en omstreken.

Naam: FARRET Bron: 0011. Jaar / pagina: Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche geslachten onder redactie van W.F.G.L. van der Dussen, M.P.Smissaert e.a. 's-Gravenhage 1865-73. 3 seriλn.
Bron: 0012. Jaar / pagina: Genealogische kwartierstaten van Nederlandsche geslachten; onder redactie van M.A. van Rhede van der Kloot en R.N.G.M. Bδr. 's-Gravenhage, 1887-92, langw. fol.[C.B.].
Bron: 0039. Jaar / pagina: J. E. Elias. De vroedschap van Amsterdam 1578--1795. Haar- lem, 1903. 2 dln. r. ( C.B.) .
Bron: 0224. Jaar / pagina: J. M. van Walsem. Geslachtsregister der familie Van Wal- sem van 1668 af. Leiden, 1904. w. Zie ook de no's 268 en 270.
Bron: T0341. Jaar / pagina: 1937 De Nederlandsche Leeuw. Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde.
Bron: T0124. Jaar / pagina: 1982 Gens Nostra. Maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging.
Bron: T0295. Jaar / pagina: 1973 Mensen van vroeger. Maandblad voor genealogie.
Bron: 1468. Jaar / pagina: A.M.Elias en P.C.M.Schφlvinck. Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810. Amsterdam, 1991.

Naam: FARRET; Bron: N.L. 1983

Google books: Ministers ejected p.443

zie kwartierstaat 273 Abigael Tomasdr FARRET, gedoopt (Eng.Presb.) op 30-03-1615 te Amsterdam (NH), begr. op 05-10-1665 te Delft (ZH) op 50-jarige leeftijd, dochter van Thomas FARRET (Larrede) (zie 546) en Abigael WEENS (zie 547). Gehuwd voor de kerk (1) rond 1630 met Evert Jansz, knopenmaker, overleden rond 1633. Gehuwd voor de kerk (2) rond 1633 met Dirck Willemsz, huikenmaker. Gehuwd (3) met Jacobus DISSIUS (zie 272). Uit het eerste huwelijk: 1. Jan Evertsz, gedoopt (herv.) op 23-01-1631 te Amsterdam (NH). 2. Catrijna Everts, gedoopt (herv.) op 26-09-1632 te Amsterdam (NH). Uit het tweede huwelijk: 3. Abram Dircksz, gedoopt (herv.) op 12-03-1634 te Amsterdam (NH). 4. Dirck Dircksz, gedoopt (herv.) op 10-08-1638 te Amsterdam (NH).

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Terug naar begin

Updated: 02 April 2008

This is an Antenna logo website