Parenteel Juliaens, Juliaensz, Julianus, Jeurriaensz (Utrecht, Rijnstreek, Leiden)

bron: genealogie VALK

bron: DTB Leiden

bron: patroniemenboek Leiden: Juliaen, Juliaens, Juliaensdr

bron: RHC Rijnstreek

Kamerik: Gemeente tot 19 sep 1814 behorend bij Utrecht daarna tot 1 jan 1989 behorend bij Zuid-Holland.
overzicht DTB Kamerik: D 1733- T met index 1738 B 1740- Lidmaten 1725-
overzicht DTB Woerden: D 1628- T 1659 B 1695- Lidmaten 1676-


bron: RHC Rijnstreek

W179a Schepenakten Kamerik en de Houtdijken, 1674
inv.nr.980 akte 105 25-11-1674 Roelof Juliaens, voogd
inv.nr.981 akte 193 06-11-1696 Roelof Juliaens, koster en schoolmeester te Kamerik; belending
inv.nr.981 akte 243 04-10-1699 Roelof Juliaansz, koster te Kamerik; belending, koper
inv.nr.982 akte 20 22-11-1708 Catharina en Aletta (van Bodegraven) Juliaens, erfgenaam, huwelijkspartner, verkoper, bloedverwant
Wij, Melchior van Bosch, Schout van Camerik jnder Ed: Mag: Heeren Stadt en 's Lands van Utregts geregte, Cornelis Meer... Swaneveld, ende Pieter Hendricks Noortlander Scheepenen aldaer doen cond dat voor ons in Eijgenen persoon sijn gekomen ende gecompareerd Josua Valk in huwelijk hebbende Catharina Juliaens daer hij op dese tijd ... .... blijke inde geboorte bij heeft ende Pieter Coevenaer ende Aletta Juliaens Echtelieden, woonende onder Bodegraven, dewelke bij desen verklaarden te Cedeeren, Transporteeren ende in volkoomen Eijgendom op te dragen ..........................
inv.nr.310-I akte 312 W001 Stad Woerden Akten van indemniteit (ingekomen) Woerden, 1710: Maria Valk 5 jaar & Abigael Valk, 1.5 jaar & Roedolff, 4 jaar; Ouders Josua Valk en Catarina Julianus 11-03-1710 Deze akte was bestemd voor Woerden. Uitgever akte: Schoutambacht Bodegraven


Marten Juliaensen (vorige vrouw Trijntien van Oostrum) x Utrecht 30-08/13-09-1646 Willemtie Teunis (vorige man Jurrien Ruijsch)

Geertrijt Juliaens van der HORST x Utrecht 02-09-1648 Goyert van WIJCK inv.nr.711-85 f.406

Abraham van der Schilde (10/29-03-1715 gehuwd met Elisabet Juliaans) x 17/31-10-1717 Sina van den Berg

Johanna Margaretha Juliaans x 09/24-05-1790 David Wolff

34-4 U214a001 Procuratie om te procederen voor het hof van Holland of de hoge raad 15-06-1750
Constituant: Johanna Geertruyd Juliaens; Assistent: Arnoud Juliaens, vader; Geconstitueerde: Hermannus van Heesel

Huwelijkse voorwaarden Akte 116 01-05-1754 met benoeming van langstlevende tot voogd Bruidegom: Abraham Lemmers Bruid: Johanna Geertruyd Juliaens, onmondig Assistent: Aarnoud Juliaens, vader 34-4 U220a001
x Utrecht 05/21-05-1754 inv.nr.711-104 f.199

13-06-1771 34-4 U217a013 Notariλle akte; Voogdbenoeming - over hun minderjarige kinderen en erfgenamen
Constituant: Abraham Lemmers x Johanna Geertruyd Juliaens te Utrecht; Geconstitueerden: Lambertus Juliaens, Jacob Nicolaes Jacobi en Pieter Godefroy
Bijzonderheden: bepalingen ten aanzien van beheer van onroerend goed te Suriname, waaronder plantage Queekhoven

34-4 U123a003 Procuratie om geld te innen by Michiel Lambertsz van Emden 03-05-1701
Constituant: Eva van Baarsdorp; Geconstitueerde: Lambertus Juliaens

Lambertus Juliaens, apothecar te Utrecht 12-01-1762

Openbare verkoping Akte 131 04-04-1722 Erven Lambertus Juliaens: Verkoper: Arnoud Juliaens Verkoper: Geertruyd Juliaens Voogd: Cornelis van Swartesluys Verkoper: Abraham van der Schilde Willems soon Verkoper: Emmerentia van der Schilde, dochter van Abraham van der Schilde en † Elisabeth Juliaens Voogd: Pieter van den Tempel Koper: Kornelis van Zwartesluis Onroerend goed: huysinge, erve en grond; nz Zaalstraat 34-4 U138a006


bron: ERfgoed Leiden e.o.

Jan Jansz Hamer, Leyden, saaiwerker x Leiden ondertrouw 11-09-1609 Cathelyna Juliaens, Middelburch Zeelant; Getuigen bruidegom: Laurys Jacobsz zwager - Getuigen bruid: Annetgen Bastiaens bekende.

Jacob de Mey , weduwnaar van Maicke van de Steenc , Meessen in Vlaendere , bode dijkgraaf Rynld Bruid Aelke Juliaens, weduwe van Jaecques de Liege , Luyck , wonend: Leyden Leiden ondertrouw 10-10-1614 Getuigen bruidegom: Jan Passchier bekende - Getuigen bruid: Susanneken van de Vyver

Andries Dircxz Baeck , weduwnaar van Aeltgen Claesdr , schoolmeester Homade Bruid Aeltgen Juliaensdr, weduwe van Jacob de Mey , Luijck Leiden ondertrouw 13-12-1619

Michiel Foucke , , Valenchyn , wonend: Sijtgraft , greinwerker Bruid Catharine Juliaen, , Valenchyn , wonend: Scheystraet Leiden ondertrouw 31-03-1650 Getuigen bruidegom: Olivier Daime toekomstig oom Garemarct - Getuigen bruid: Mary Daime moeder Scheystraet - Waalse Kerk

Rodolph Juliaens , , Meurs , wonend: Utrecht Bruid Adriaentgen Ariens , , Utrecht , wonend: Utrecht Leiden ondertrouw 28-04-1662 Bruid niet gecompareerd. Attestatie overgeleverd

Georgius Vader Joris Boelart Moeder Geertruyd Juliaens Getuige Antoni Coesee en Christina Juliaens Leiden doop 06-06-1663

Anna Vader Herman Juliaens Moeder Joppie Getuige Herman Simons en Cornelia Harmans Leiden doop 17-06-1663

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Terug naar begin

Updated: 02 April 2008

This is an Antenna logo website