Parenteel van Lieberghen

Wapen Van Liebergen:

gedeeld
I. in zilver twee zwarte posthoorns naast elkander en een gouden molenijzer daaronder.
2. in rood twee hanen naast elkander en een lelie daaronder, alles van zilver.

van Liebergen


bron: Doop- en huwelijksregister Rhenen

bron: Doop- en huwelijksregister Veenendaal

bron: Huwelijksregister Amerongen

bron: Notarieel Archief Veenendaal

bron: DTB ZO Utrecht

bron: Notarieel archief Utrecht

bron: Doopregister Amsterdam 1564-1811

bron: Ondertrouwregister Amsterdam 1565-1811

bron: De Wapenheraut 1899 p.9 (op CD-ROM)

zie: de Nederlandse Leeuw 1930 jrg.48 p.66

zie: Wapenheraut 1899 p.9, hfdst. 37. van Liebergen

mogelijk wortels in Antwerpen:
zie Aelken van Liebergen
zie Pauwels van Liebergen

zie ook IXE. Familie Van Lieberg(h)en in: Brieven en andere bescheiden betreffende Daniel van der Meulen 1584-1600 • Abraham van LIEBERGE
  ~
  †
  x Pietertje Willems
  ~
  †
  uit dit huwelijk kinderen:

  1. Sara van LIEBERGE
   ~ Amsterdam, Nieuwe kerk 31-08-1631 NH


 • Jan Jansz van LIEBERGHEN
  ~
  †
  x (1) Ermgaert Boudewijns
  ~
  †


  x (2) Amsterdam 03-12-1588 (DTB 405, p.96) Marike Ariens, eerder gehuwd met Jan Barentsz Duijn
  ~
  †
  notaris Mr. Jan van LIEBERGEN te Amsterdam 26 Febr. 1720

  Wiltvangk. Te Amsterdam ondertrouwden 2 April 1706 Rijnier Stapel en Anna Wiltvangk, van Maarsen, oud 18 jaar, ouders dood, geassist. met haar voogd Mr. Daniel van LIEBERGEN.

  Hare ouders : Abraham van LIEBERGEN, ged. Amsterdam 23 Mei 1638, tr. 10 (ondertr. 21 Maart) 1663 Amsterdam Susanna de Marez, geb. Amsterdam 6 Dec. 1638, † 1673 of 1676, dr. v. Jan en Elisabeth de Schilder.
  Zijne ouders: Daniel van LIEBERGEN, geb. 1690 (1590?), † 16 Nov. 1646, koopman te Amsterdam, Bewindhebber W.I.C., z. v. Paulus en Tanneke le lor (Letoor), tr. 20 Hester Loten, Regentes van het Walen-Weeshuis. Haar ouders: Nicolaas Loten tr. N.N.
  Zijn ouders: Dirck Loten, geb. Honscoten of Belle ca. 1643, begr. Leiden, Pieterskerk 10 Juni 1623, tr. 10 N. van Assenburgh.
  Zijn vader: Nicolaas Loten, geb. Aardenburg 1623. NL1930jrg.48p.66

  Margreitien vader Aberham LEIJBERGEN moeder Barbertie Dijrkx doop 20 oktober 1660 religie Hervormd, Noorder Kerk

  Nicolaas van LIEBERGEN, gouverneur van de Nederlandse Antillen (1679-1682)

  Paul van LIEBERGHEN en Margaretha Spiegel waren vermoedelijk de ouders van Justus van LIEBERGEN, uit wiens huwelijk met Margaretha van den Tempel 3 September 1724 te Utrecht een dochter Margaretha Susanna gedoopt werd, alsook van Margaretha van LIEBERGEN, in 1714 gehuwd met Albert Ten Ham, kapitein (zie A. N. Familieblad 1894, blz. 230) en misschien ook van Machteline in 1711, gehuwd met Van Eybergen. [doopregister A'dam: kind: , Justus doopdatum: 30-09-1691 kerk: Westerkerk godsdienst: Hervormd vader: [van] Liebergen, Elbert moeder: Elijas, Margreta bronverwijzing: DTB 108, p.172 en p.173]

  Terug naar begin

  Link naar overige parentelen
  Surname Index
  Links
  Contact information

  Index van Achternamen

  Terug naar begin

  Updated: 16 July 2009

  This is an Antenna logo website