Parenteel Loten

Wapen Looten:

in goud drie gesteelde groene bloemknoppen.

Looten

Looten (B)

bron: Doop- en huwelijksregister Rhenen

bron: Notarieel archief Utrecht

bron: Doopregister Amsterdam 1564-1811

bron: Ondertrouwregister Amsterdam 1565-1811

bron: Lijst van burgemeesters van Amsterdam

Bijdragen tot de genealogie LOTEN, door Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS. De Wapenheraut 13e jrg. 1909 p.297-319

De Nederlandse Leeuw 1927 p. 214-218: "Familie-aanteekeningen Loten en aanverwante geslachten" door Guilielmo Loten (1644-). zie transcriptie

zie Gaspar van der Heyden, thesis door M.F. van Lennep

voor N°.299. Jacob Loten (03-02-1658 24-09-1734) en nakomelingen zie Elias De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 deel 2 p.707-710

voor N°.304. bijl.I Michiel Gerard (1575-1649) en nakomelingen zie Elias De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 deel 2 p.730

voor N°.304. Reiner & Cornelia van Buren zie Elias De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 deel 2 p.729-730

voor N°.259 Nicolaas van Bambeeck (zie Aant. bij N°.259) zie Elias De Vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 deel 2 p.648-651 (Bambeeck-Gerard p.649)

Voor N°.253 Quirijn van Strijen deel 2 p.638-640

De Beemster, voor Karel Looten, door Joost van den Vondel

De Beemster, voor Karel Looten, door Joost van den Vondel; Van omtrent 1644. Afgedrukt volgens de tekst in Vondels Verscheide Gedichten 1644, blz. 342. Karel Looten was een aanzienlik Amsterdammer, eigenaar van een hofstede aan de Volgerweg en sedert 1638 hoofdingeland van de Beemster.
Nederl. Leeuw, Maandblad 1898 bl. 45-46 en het wapenbord bij de graftombe der familie VAN HARENCARSPEL in de kerk te Beverwijk.

Grafsteden in de Herk te Beverwijk.
Wie "Het verheerlijkt Kennemerland” van Brouërius van Nideck opslaat om de buitenplaatsen uit de eerste helft der 18e eeuw met haar meetkundig geconstrueerde vijvers en droge kommen, haar rechte lanen voerende naar een sierlijk bordes of paviljoen, met haar geschoren lanen, gestoffeerd met half-klassieke marmerbeelden te bekijken, die zal bespeuren dat Beverwijk, hetwelk thans het cnmtrum is der bollen- en groentencultuur, en voor het overige omringd wordt door meest half-verwilderde buitens, die hoofdzakelijk voor de jacht worden aangehouden, dat rondom datzelfde Beverwijk in de 17e en 18e eeuw talrijke fraai aangelegde en goed onderhouden lustoorden zich bevonden, door rijke Amsterdamsche patriciërs bewoond.
Geen wonder dus dat we in de kerk te Beverwijk de grafsteden vinden van vele aanzienlijke geslachten en vele wapenschilden en kwartierborden, die de vermelding in dit Maandblad wel waard zijn. We zullen ze achtereenvolgens in een reeks vervolgartikelen beschrijven en telkens, over de familie waarop ze betrekking hebben, ons eenige uitweiding veroorloven.
A tout seigneur tout honneur; wij beginnen derhalve met de kapel der heeren Van Beverwijk tot het geslacht Van Harencarspel, later, door aanhuwelijking met Harencarspel, tot de geslachten Testart, Decker en Sautyn behoorende. Daar dezelfde wapens op de verschillende kwartierborden dezer familiën natuurlijk aanhoudend terugkeeren, zullen we, eerst na de vermelding van al deze borden, overgaan tot de beschrijving der daarop voorkomende wapens.

I. Heer François van Harencarspel, heer van de stede Beverwijk, Wijk op Zee en Wijk aan Duijn. In zijn WelEdelheidsleven schepen en raad der stad Amsterdam.

Natus XVIII Februari MDCLXXXV.
Obiit XV Junii MDCCLVI.

Hoofdwapen gevierendeeld: 1 van Harencarspel, 2 Velters, 3 van Oudshoorn, 4 de Haze, hartschild Beverwijk n.l. in goud 4 leeuwen 1 en 4 rood, 2 en 3 zwart onder een blauwen lambel in een rood schildhoofd drie zilveren leliën naast elkander. In den schildvoet een natuurlijk-gekleurde golvende zee. De accessoires van het wapen, die zeer fraai en hoog in hout zijn gestoken, bestaan uit een aanzienden gekroonden helm met blaauw en witte dekkleeden, helmteeken een witte rood-gebekte en gepoote eend met uitgespreide vleugels. Schildhouders twee gouden arenden, omziend.
16 kwartieren.

Harencarspel. Velters. Velters. de Budt.
Meurling. Pouwels van der Does. van de Voorde. de la Vosse.
Outshoorn. Weitiers. de Haze. Coeymans.
Bronkhorst. Haak. van Juchteren. Schenck.

II. Het tweede wapenbord is dat van de echtgenoote van genoemden heer van Harencarspel en dus de tegenhanger van het voorgaande bord. Het opschrift luidt: Vrouwe Anna Apolonia Loten vrouwe Van de WelEdele gestrenge Heer Francois Van Harencarspel Heere Van Beverwijk, Wijk op Zee en Wijk aan Duin, oud-schepen en raad der Stadt Amsterdam etc, etc, etc.

Nata XX Martii MDCXCIV.
Obiit XIII Julii MDCCLV.

Hoofdwapen: een door een negenpaarlige kroon gedekt rrouweschild van goud met een groene loot, bestaande uit twee uitloopende knoppen, wier stengels tesamen uit een dergelijken knop ontspruiten. Schildhouders twee gouden griffioenen.
16 kwartieren.

Loten. Arsenburgh. Velters. de Budt.
de Hem. van Hoorn. van de Voorde. de la Fosse.
Selyns. Sprenghuysen. de Haze. Coeymans.
Ryckaert. Metsue. van Juchteren. Schenck.


Afstammelingen van Johannes LOTEN

Joos Loten, Hontschoten (Frans Vlaanderen)
o.tr. Leiden 02-10-1587 Jacobmijntgen Huijgens, Hontschoten
get. Jan Loten broeder - Getuigen bruid: Tonyntgen Huygens (moeder) en Katrijn Claesdr (huisvr van Jan Baerentsz)

Arndt ~ Amsterdam NH Nieuwe Kerk 20-05-1590 (DTB 38 p.143), zn. van Jan Loten en Trijn van Loten.

Jan ~ Amsterdam Lutherse Kerk Evangelisch-Luthers 03-01-1608 (DTB 138 p.84), zn. van Jan van Loots.

Abigael ~ Amsterdam NH Oude Kerk 11-05-1603 (DTB 4 p.66), dr. van Jan Looten en Susanna Looten.


Leidenaars uit Hontschoten (B)

137 Jan Looten (Joost Loote), geboren ca 1620 te Hontschoten.
Ondertrouwd (1) op 04-04-1641 te Leiden (getuige(n): zijn toek. zwager Jacob Louris en haar moeder Beatrix van der Bossche), gehuwd 1641 met Judith Laurens Van der Meer, geboren ca 1618 te Leiden, dochter van Laurens Laurens Van der Meer en Beatris Van den Bossche (Trijntje).
Ondertrouwd (2) op 14-08-1670 te Leiden (getuige(n): zijn schoonzoon Cornelis Gerrits Swack en haar zuster Jacquemijntje Maartens). Hij is wed van Judith Louris van der Meer en zij van Johannes Donse, gehuwd 1670 met Jannetje Van Hontschoten, geboren ca 1616. {Zij was eerder ondertrouwd op 06-05-1637 te Leiden (getuige(n): Guillaume van Hontschooten en haar nicht Josijntje van Hontschooten), gehuwd 1637 met Daniel Maartens, geboren ca 1616 te Santwits. Zij was eerder ondertrouwd op 17-03-1656 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Frans van der Steen en haar zuster Jacquemijntje Maartens), gehuwd 1656 met Philips Semartijn, geboren ca 1620 te Nieukerke, zoon van Sint Martijn. Zij was eerder ondertrouwd op 10-06-1666 te Leiden (getuige(n): zijn bekende Jacob van Leeuwen en haar bekende Susanna Donse). Hij is wed van Annetje Luijkas en zij van Philps St Martijn, gehuwd 1666 met Johannes Donse, geboren 1626, gedoopt op 19-07-1626 te Leiden (getuige(n): Philip Verstraten en Susanna Donse), zoon van Jan Donse (Doezie) en Suzanna Verstraten.}
Ondertrouwd (3) op 19-10-1672 te Leiden (getuige(n): zijn schoonzoon Cornelis Gerrits en haar moede Cornelia Joris de Wint). Hij is wed van Jannetje van Hontschoten, gehuwd 1672 met Cornelia Jacobs Fagot, dochter van Jacob Fago (Vago), Soldaat leggende in het gard tot Gouda, en Cornelia Joris De Wint. {Zij is later ondertrouwd op 01-11-1680 te Leiden (getuige(n): zijn zwager Harmen Harmens en haar bek. Catharijna Gerrits en Francijntje Jacobs). Zij is wed van Jan Loote, gehuwd 1680 met Frans Verleus, geboren 1649, gedoopt op 11-04-1649 te Leiden, zoon van Frans Verleus en Fijtje Louris Van der Meer (Trijntje).}
Uit het eerste huwelijk:

 1. Frans Looten, geboren 1641, gedoopt op 08-12-1641 te Leiden (getuige(n): Laurens van der Meer).
 2. Catelijntje Looten, geboren 1642, gedoopt op 27-11-1642 te Leiden, overleden voor 1644.
 3. Catelijntje Looten, geboren 1644, gedoopt op 28-06-1644 te Leiden. Ondertrouwd op 20-07-1661 te Leiden (getuige(n): zijn bek. Arent Dirks en haar moeder Judith Louris), gehuwd 1661 met Cornelis Gerrits.
 4. Sara Looten, geboren 1645, gedoopt op 29-10-1645 te Leiden (getuige(n): Fijntien Laurens).
 5. Anna Looten, geboren 1646, gedoopt op 14-10-1646 te Leiden (getuige(n): Adriaan van der Noort).
 6. Maarten Looten, geboren 1647, gedoopt op 17-11-1647 te Leiden.
 7. Jannetien Looten, geboren 1649, gedoopt op 21-02-1649 te Leiden (getuige(n): Beatrix van den Bos).
 8. Marijtje Looten, geboren 1649, gedoopt op 21-02-1649 te Leiden (getuige(n): Janneke Sarasijns).
 9. Johannes Looten, geboren 1651, gedoopt op 20-02-1651 te Leiden (getuige(n): Louris van der Meer), overleden voor 1659.
 10. Judith Looten, geboren 1652, gedoopt op 18-09-1652 te Leiden (getuige(n): Hester de Raet), overleden voor 1657.
 11. Laurens Looten, geboren 1654, gedoopt op 06-04-1654 te Leiden.
 12. Sara Looten, geboren 1656, gedoopt op 01-10-1656 te Leiden (getuige(n): Christijntje Louris).
 13. Judith Looten, geboren 1657, gedoopt op 08-11-1657 te Leiden (getuige(n): Jan de Wilde).
 14. Johannes Looten, geboren 1659, gedoopt op 28-08-1659 te Leiden (getuige(n): Jan de Wilde en Abigael Pieters).
 15. Joost Looten, geboren 1661, gedoopt op 28-08-1661 te Leiden (getuige(n): Cathalijntje Loten).
 16. Anna Looten (Lote), geboren ca 1666 te Leiderdorp.
  Ondertrouwd op 19-04-1687 te Leiden (getuige(n): zijn vader Jan Batist en haar moeder Judik Louris te Zoeterwoude), gehuwd op 11-05-1687 te Leiden met Johannes Joost, geboren 1663, gedoopt (rk) op 13-11-1663 te Leiden (getuige(n): Geleijn van Roijvroij), zoon van Jan Baptist Joost en Catharina Jacobs Van Avelsborg.

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 16 July 2009

This is an Antenna logo website