Parenteel Van der Pot(h)

bron: Notarile akten Utrecht

De afstamming van het Rotterdamse geslacht Van der Pot, door W. A. van Rijn. De Nederl. Leeuw 1968 Jrg.85 p.2

Het geslacht Van der Pot, in Nederlands Patriciaat jaargang 1920 p.163

Van der Poth, in: De Brielsche Vroedschap in de jaren 1618-1794, Algemeen Nederlands Familieblad 1890 p.73

bron: GenVer / LDSNP 1920 p.163
VAN DER POT. Protestant.
Wapen: Gedeeld: 1. doorsneden: a. in goud een blauwe dwarsbalk, b. geschaakt van rood en zilver; II. in. goud een van zilver en rood in twee rijen geschaakt kruis. (van Broekhuyzen). Helmteeken: een zwarte pot met twee oren. Dekkleeden: goud en blauw.
I. Willem Fredericksz, woonde te Amsterdam op de Middeldam "in de Pot", x Lobberich Remmetsdr.
II. Jan Willemsz Pot, verwer op de N.Z. Voorburgwal te Amsterdam, x Trijn Florisdr.
III. Cornelis Jansz. Pot, verwer en houtkooper op de N.Z. Voorburgwal over de St. Jacobsbrug, (door een onbekende doodgestoken in de Vischsteeg) 30 Sept. 1591, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 2 Oct. 1591, x Aeghje Hooft, begr. Amsterdam (Nieuwe kerk) 14 Sept. 1590, dr. van Cornelis en Alijd Cornelisdr. Jongh.
IV. Jan Corneliss. van der Pot, x Aagje Pesser, * in 1582, in 1648, dr. van Willem Pesser.
V. Thomas Jansz. van der Pot, x 2e N.N.
VI. Cornelis Thomasz. van der Pot, * 16 Dec. 1633, grootschipper te Rotterdam, koopman in laken, Rotterdam 17 Sept. 1692, begr. in de St. Laurenskerk, x 18 April 1656 Aeltje Cornelisdr. de Ruiter, * 23 Oct. 1636, Rotterdam 12 Feb. 1709, begr. in de St. Laurenskerk, dr. van Cornelis en Maria van der Peel.
VII. Cornelis van der Pot, * Rotterdam 27 Oct. 1670, koopman, hoofdman van het Lakenbereidersgilde 1711, 1 Nov., begr. Rotterdam tusschen 5 en 11 Nov. 1719, x (1e) Rotterdam 3 Feb. 1699 Catharina van Broekhuysen, * Amsterdam 1 Oct. 1673, 28 April 1711, dr. van Mr. Willem en Hillegonda van Wieringen.
VIII. Wil(le)m van der Pot, * 6 Jan, ged. Rotterdam (Rem. kerk) 11 Jan. 1704, koopman, dichter, 28 Maart 1783, begr. Rotterdam 3 April 1783, x Amsterdam 23 Nov. 1729 Sara Bosch, * Amsterdam (Doopsgezind) 18 Nov. 1707, 1 Feb., begr. Rotterdam 6 Feb. 1777, dr. van Gerrit en Anna van Horsten.
IX. Jacob van der Pot, * 20 Dec. 1737, ged. Rotterdam (Rem. kerk) 21 Jan. 1738

Dopeling Sara van der Pot Vader Jacob van der Pot Moeder Anna Bosch Getuige Willem van der Pot en Sara Bosch Rotterdam ~ 22-10-1762 * 04-10-1762 TB Rotterdam Doop remonstrants
Dopeling Willem Pott Vader Jan Pott Moeder Katharina van der Pot Getuige Willem van der Pot en Sara van der Pot Geb. Bosch Rotterdam ~ 15-02-1761 DTB Rotterdam Doop remonstrantsTerug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 16 February 2009

This is an Antenna logo website