Parenteel de Schilder

1. wrsch. Daniel de Marez Jansz (1566/1567-1598) [Kw.4204]
2. Elisabeth de Schilder (1609-1648) [Kw.2103]
3. Daniel de Marez Jansz (geb. 1641)
4. Jan de Marez Danielsz (1596-1665) [Kw.2102]
5. wrsch. Matthias de Sandra († 1635)
6. Pieter de Schilder jr. († 1689)
7. Petronella de Marez (geb. 1646)
8. wrsch. Johanna de Hurter (1573/1574-1637) [Kw.4205]
9. Maria Beljaerts
10. Anna Maria de Marez (geb. 1643)
11. Anna de Schilder (1610-1676)
12. Susanna de Marez (geb. 1638) [Kw.1051]
13. Abraham Van Thije (1603-1645)
14. Johanna de Marez (geb. 1632)
15. Pieter de Schilder sr. (1583/1584-1643) [Kw.4206]
16. Elisabeth Cobbault (1587/1588-1655) [Kw.4207]
17. wrsch. Johannes de Schilder († 1649)
18. wrsch. Jan de Marez (1517/1518-1604) [Kw.8408]
19. wrsch. Jenne van Achterhout [Kw.8409]
20. Onbekende Man
21. Elisabeth de Marez (geb. 1636)
22. Onbekende Jongen
23. wrsch. Daniel de Marez Danielsz (1599-1622)
24. Onbekende Vrouw en 25. Onbekende Man.


bron: Jaarboek CBG 1990, p.167-183: De aan Gerard ter Borch toegeschreven familiegroep De Marez-De Schilder
Aan het slot van dit artikel volgen nog de fragment-genealogieλn De Marez en De Schilder, voorzover deze van belang zijn met betrekking tot de voorgestelden op het groepsportret.

Zie Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD)

Wapen De Schilder:

Wapen De Schilder: in zilver twee blauwe palen en daaroverheen een hoekige roode dwarsbalk, vergezeld boven van drie zwarte merletten tussen de palen.

Dit wapen werd volgens de wapenboeken van de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch gevoerd door enkele leden van het geslacht Schilder(s) die lid waren van dit gezelschap.

de Schilder


bron: Jaarboek CBG 1990 p.182

De familie De Schilder was in den Spaanschen tijd uit Braband naar Holland gekomen, zijnde een van de oudste regeeringsgeslachten van ‘s-Hertogenbosch, waar zij gewoonlijk Schilders werd genoemd.
Men treft daar de volgende schepenen van dien naam aan: Gerard in 1307, Nicolaas in 1367, Willem in 1380, Hendrik in 1383, Gerard in 1396, enz., Nicolaas in 1402, enz., Gerard in 1422, Roelof in 1444, Godfried 1445-1452, Roelof in 1448, Jan in 1481.

zie ook fragment genealogie De Schilder

Leden der Illustre Lieve-Vrouwe broederschap te ‘s-Hertogenbosch van 1318-1642:
Boudewijn Schilder. 1385
Gerard Schilder, proost. 1414
Mathias Schilders, kanunnik van St. Jan, proost. Vermoedelijk 1420.
Nicolaas Schilders, pastoor van Geffen, 1388.
bron: ANF 1889 p.57

Akten 's Hertogenbosch
1423 februari 23 anno Domini millesimo quadringentesimo vicesimo secundo: Hendrik Potter, echtgenoot van Katherina, dochter van Koenraad Schilders (Tinctoris), zoon van Herman Coenenzoon, heeft in erfpacht gegeven voor schepenen van 's-Hertogenbosch aan Gijsbert die Kok, zoon van Ricold land in Dat Rijsbroek in Geffen.
1463 april 19 Zweder van Vianen heeft overgedragen, voor schepenen van 's-Hertogenbosch, aan Giselbert de Kok: goederen van Gerard Schilders en Johan van Bie bij kapel Sint-Georgius in 's-Hertogenbosch Gevidimeerd in inventarisnr 1428
1534 januari 3 tertia die mensis januarii anno Domini millesimo quingentesimo tricesimo tertio Schepenen van 's-Hertogenbosch, Gerard van Berkel, zoon van Johan en Gijsbert Heym, oorkonden dat Elias, zoon van Petrus Schilders en zijn vrouw Ermgardis, dochter wijlen Adriaan, zoon van Godschalk van Orthen, hebben overgedragen aan Johan, zoon van Godefrid Matheeus: 1/8 deel in 3 kamers in 's-Hertogenbosch in Verwerstraat, in de Bogard, afkomstig van Gerard zoon van Johan Vestarts alias In den Pott en diens vrouw Aleid; Origineel (inventarisnr 76) Met zegels schepenen

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 16 July 2009

This is an Antenna logo website