Parenteel Wicheler (van Wicheren, Wichelen, Wickelen)


The Genealogical Magazine of New Jersey, Volume XXXV, Number 2, May 1960: R. W. Cook. The Van Wickelen Family. (genoemd in GN 1960 jrg.15 p.204)

Jacques van Wichelen, in DBL 1974 jrg. 23 p.167 genoemd als POORTERS VAN EINDHOVEN 1633-1650 door J. Th. M. Melssen

B-9260 Wichelen, Vlaanderen

In Vlaanderen komt ook de naam de Wicheleere voor.
Jacques en Mayken de Wickere; genoemd in VVF 1975 p. 439 in de genealogie Spinnewijn.
Jacobus Livinus Wicheler; genoemd in VVF 1977 p. 387
Jean Collier et de Cecile v. Wichelen, genoemd in De Navorscher 1885 jrg.35 p.511


Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 16 July 2009

This is an Antenna logo website