Fragmenten Gerverdinck (vanaf ca. 1640)

Burgerboek Zutphen: 27 Junij 1746 Berent Gerverdink, geboortig van Roderlo.

Op den 27. Junij 1746
Jud: Couleman
Sels

Berent Gerverdink geboortig van
Roderlo zijnde van de waere gere-
formeerde Religie met het recht
van dezer stads kleine Burger-
schap gratis begunstigt zijnde,
heeft den Burger eedt gepresteert
en is alzo tot dezer stads
burger aangenomen. S.A.L.

zie Gerverdink te Ruurlo (=Roderlo)


Toegangsnr. 711 Inv.nr. 93 p.175
Hendrick Gerverdinck x Catharijna Ridderbroeck Utrecht 21-07-1622 Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)


des zelf Julij 1622
getrouwt

Hendrick Gerverdinck j.g. van Stat Loon [Stadtlohn]
in Stifte van Munster won. te ?edinhen.. bij

Catharijne Ridderbroek j.d. van Olhuis won.
bij de eint Rhy huis.bron: GenLiasbron: GenLiasBron: LDS


Bron: LDS

Oud Rechterlijk Archief - Landgericht Borculo
Civiele Procesdossiers 1618-1810 (Inventarisnummers 234-322)
Gelders Archief / Archiefblok: 0135


Anno 1693 Gerverding Gerhard Olmius ook voor Joan Olmius contra Margaretha Gerverding wede. Olmius en Cath. Elisabeth Olmius, gehuwd met Ernest Brant (Inv.nr. 144-1)
Anno 1712 Gerverding Landschrijver Daniel Alard als cessionaris van Josias Olmius contra Margaretha Gerverding, wede. ds. Ludovicus Olmius en later hare erfgenamen (Inv.nr. 149-1)

Anno 1684 Gerverdinck Gerard Gerverdinck contra Willem Remer Inv.nr. 275-2

Anno 1685 Gerverdinck Margareta Gerverdinck, wede. Jan Hermsen contra Coenraed van Veenhuijsen, predikant te Gelselaer Inv.nr. 278-1

Anno 1689 Gerverdinck Gerhard Gerverdinck en daarna diens erfgenaam Margaretha Gerverdinck, wede. Olmius contra Aelbert Cremer en Hendrick van Ommeren, erfgenamen Cremer Inv.nr. 282-5

Anno 1693 Gerverdinck Margaretha Gerverdinck wede. Olmius contra Henrick Colkman en Derck Gijginck Inv.nr. 286-3

Anno 1693 Gerverdinck Gerhard Olmius, mede voor zijne broeders Johan en Herman Olmius contra Margaretha Gerverdinck, wede. Ds. Ludovicus Olmius, en Ernest Brant Inv.nr. 287-2

Anno 1695 Gerverdinck Derck Gerverdinck contra Willem Smeinck Inv.nr. 288-4

Anno 1698 Gerverdinck Landschrijver Alard als cessionaris van Josias Olmius contra Margaretha Gerverdinck, wede. Ludovicus Olmius en Ernest Brant Inv.nr. 289-4

Anno 1711 Gerverding Landschrijver Daniel Alard, cessionaris van Josias Olmius contra Margaretha Gerverding, wede. Ludovicus Olmius en Ernest Brant Inv.nr. 294-1

Anno 1777 Gerverdink H. Mensink en Jan Gerverdink contra Jan Derk Janxen Inv.nr. 316-2

Anno 1722 Garverdinck Adolf van Gelder contra Harmen Garverdinck Inv.nr. 301-2

Anno 1692 Geverinck Fiscus contra Arent Geverinck Inv.nr. 51-9

Anno z.j. Gerverdinck Gerhard Gerverdinck contra Rutger van Eerden Inv.nr. 336-30


Opvarenden VOC met Achternaam: Gerverd*

VoornaamAchternaamInv.nr.FolioJaarVertrekSchipHerkomstBeroepMaandbriefEindeJaarOmschrijvingPlaatstypePersoon
BernardusGerverdink64491701764LandskroonAmsterdamJongmatroosNee1766GerepatrieerdSchip VredenhofOpvarende
PieterGerverdingh56772281715ElisabethZutphenSoldaatNee1721-02-06OverledenAzieOpvarende

Genealogie Gerverdinck

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 26 March 2008

This is an Antenna logo website.