Oorsprong van de achternaam Gerverdinck

De achternaam Gerverdinck is vlgns. Hekket afgeleid van Gerverin(c)k.
Namen op -ink / -ing in Oost-Gelderland zijn afgeleid van boerderij namen; er zijn minstens 4 boerderij namen waarnaar Gerverdinck / Garverdinck vernoemd zou kunnen zijn:

 1. Er bestaat sinds 1421 een Erve bij Silvolde (Doetinchem) genaamd Gerverynck. In de omstreken van Silvolde komt ook de naam Geveling veel voor als familienaam; ook rond 1385 al in Goor en omstreken. Men gelooft dat dit een verbastering is van Gevering of Gervering of Gerverink. (vlgns. Hekket.)

 2. Oud Zelhem: de boerderij Gerverdinck stond in den Heidenhoek te Zelhem.
  eigenaar 1706-1722: van Baer
  pachters 1696-1722: Gerrit en Steven op Baers Gerverdinck.

 3. Te Meddo (Winterswijk) de boerderijnaam "Garverdink", gebouwd voor 1529; D-nr. 111; huidig adres: Goorweg 37 & 39.
  Op 31-7-1602 verkoopt Johan Elderinck, burgemeester van Groenlo, namens Thomas Middeldorp en zijn vrouw Alheidt van Buerst aan Gerrit Wyginck en zijn vrouw Aelken hun "erfe und goet Grevinck, mit huijs und hoff, und twie bijliggende und daerthoe behoerende cavensteden, die eine Buerser Hagen, die andere de lijftucht, daer Goissens Evert up verstorven is", in de buurschap Meddo met als begrenzingen mit einer sijdt ant guet Haeffken, mit der ander sijdt ande Walfaerdt gelegen, mit einen ende anden Snippe, mit den anderen ende ant Hasenfelt schietende." Bij het goed Grevinck gaat het om het erve, dat later (ca. 1700) wordt gesplitst in twee erven, respectievelijk Alefs en Essenhuis geheten. Bij de genoemde akte in 1602 werden tevens verkocht "twie thenden, ider van 9 schepell spilkorn, so uth Sybinck und Gerverdinck jarlicks up dach Blasy" verschijnen. Met "dach Blasy" wordt hier bedoeld Blasius episcopus = 3 februari.[1985]

 4. Garvelink was een gewaarde hoeve te Ruurlo. De achternaam Groot Garvelink te Ruurlo wordt vermeld in: Gens Nostra 10(10),1955 p.153.

 5. Te Eibergen een hoeve genoemd "Garverdin(c)k, Gerverinck", wrsch. identiek aan de erve in de Buurschap Haarlo, tussen Eibergen en Borculo, (Schoutambt HELLENDOORN): "528 Die tienden, smal ende grof, --- over Schuring ende over Gheverdinc, gelegen in den kerspel van Helendoren".

 6. Te Stadtlohn (D) de boerderijnaam "Garver": Garver-Lösung, Büscher-Garwert (Die Flurnamen der Stadt Stadtlohn; Flur- und Hof-namen); verder ook Gaarwerts Felt, Gaarwerts Määre, Gaarwerts Kotten.

  Henrich Gerwerding huwde te Stadtlohn 20-09-1630 Mette Gelsing; als Henrich/Hiderich Gerwerdts/Gerwardt/Gerwers kregen zij 6 kinderen (1631-1645)

Een complicerende factor is dat diverse families, die al of niet een onderlinge verwantschap kunnen hebben, een bepaalde boerderij bewoond kunnen hebben en ernaar vernoemd zijn; zo worden diverse Abbing's "Abbing op Garverdink, Abbinck Gerverinck, Abbinck Garverdinck" genoemd.


Het erve Garverdink of de Garver ligt in de buurschap Haarlo aan de rivier de Berkel. Het was een omgracht erve. Een afbeelding daarvan is nog te zien op een kaart van de Berkel uit het eind van de zestiende eeuw. Ook op de kadastrale kaart van ca. 1830 zijn de contouren van de gracht nog herkenbaar. De oudste gegevens zijn afkomstig uit het inkomstenregister van het kapittel van het Stift Vreden. Dit Stift bezat de Hof te Eibergen, waaraan het erve Garverdinck hofhorig is geweest. Via deze hof, die opgevolgd werd door de Hof te Vaarwerk in Olden Eibergen, kreeg het kapittel tot in het begin van de negentiende eeuw jaarlijks inkomsten, genoemd de Wisscherpacht. Op 23 mei 1657 kreeg Albert Gerverdinck voor zich en voor het erve Garverdinck een vrijbrief van de hofheer van de hof te Vaarwerk. Hij moest jaarlijks wel de Wisscherpacht blijven leveren aan het kapittel van het Stift Vreden.

Bewoners:

1603 Garverdingh, Jorrien
1612 Garverdinck, Albert
1657 Gerverdinck, Albert
1838 Hungerink, Hendrik
1875 Hungerink, wed. H.
1883 Hungerink, A. D.
1928 Hungerink, G.
1939 Hungerink, G.
1962 Kistemaker, J. W.
1970 Kistemaker, J. W.

Vermeldingen:

Wisscherpacht 1340 (liber catenatus): Gherwerdinc. `
Historisch Centrum Overijssel arch.nr. 0214 Huis Almelo 6.3. Regesten 944 Henrick van Rechteren, als leenheer, verklaart beleend te hebben Johan Woltersz., na opdracht door Everdt van Graes van den Bussche, met de grove en smalle tienden uit de erve Lemfferdinck en Gerverdinck in het kerspel Hellendoern in de buurschap toe Haerle.
Getuigen: de leenmannen Herman Mulert, schout van Swolle, en mr. Johan Oestendorp, welke laatste, ten verzoeke van Van Graes, naast de leenheer heeft medegezegeld. Datering: 1543 mei 4; Authentiek afschrift door Arn. Gerardi, notaris te Zwolle [eind 16e eeuw] (inv.nr. 1593).
1593 Stukken betreffende de belening door de vrouwe van Almelo van Arend Benier met de erven Lenferdink en Gerverdink in de buurschap Haarle, 1596. Met retroacta, 1468-1595.
Schattingsregister 1529: Gerwerdinck 2 gulden
Schattingsregister 1553-1554: Gherwerdinck 2 gulden
Schattingsregister 1570-1571: Gerwerdinck 2 gulden
Wisscherpacht 1583: Gerverdingh
Rookhoenderen 1592-1593: Gerwerdinck, haevener
Verpondingscohier 1646: Gerfferdinck: Is hem eigen toestendich. Huys, hoff van 3½ schepel gesey, doet 9-0-0. Item bouwlandt 15 molder, 3½ schepel thientvrij, lichte garve, 126-19-7. 5½ koeweiden, ad 3 daalder die weide. Sijn gestelt op 24 daler. Drie dachwerck, dach ad 3 daler. 9-0-0 [+] 38-5-0 [+] 126-19-7 [=] 174-4-7. 162-4-7 Hyruit gaet 2½ molder garsten, 1 molder roggen in Wisserthiende toe Vreden. Hyrbij is weinich holtgewas. Wisscherpacht ca. 1820: Garverdink sive Abbing.


Literatuur:

B.H.M. te Vaarwerk, De Hof te Vaarwerk en zijn bewoners, 1188-1900 (Historische Kring Eibergen, 2001), o.a. blz. 162-163.
De hof te Vaarwerk bij Eibergen, Vaarwerk, B.H. te / In: Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek; vol. 4 (1987), pag. 19-20, 39-40, 59-60 / 1987
De hof te Vaarwerk bij Eibergen, Vaarwerk, B.H.M. te / In: Oostgelders tijdschrift voor genealogie en boerderijonderzoek; vol. 3 (1986), pag. 35-36, 59-60, 79-80 / 1986
Kleine Reeks. Verhalen over de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo, nrs. 9 (2003) en 10 (2004).
zie website Stad en Heerlijkheid Borculo
B.J. Hekket: Oost Nederlandse Familienamen, Uitg. W.G. Witkam, Enschede 1974: Garvelink, Gärvelink
Erve bij Agelo, nu Garveman, 1385 Gherwijning, 1475 Gherwening, 1538 Gerwelink
bij Ruurlo, in 1488 Garveldynck
Leesten, Warnsveld, 1364 Garwarinck
Wo Sind Sie geblieben: personen geboren in Duitsland en vertrokken naar Twente en de Gelderse achterhoek in Nederland 1600-1950, dr. Th.J. Meijerink, Winterswijk mei 2012. Garverdink x 1
Garverink x 10
Geverdink x 2
Geverink x 4
Gerverdink x 1
Gerverink x 2
Volgens de Nationale Telefoongids gegevens komen de volgende familienamen in 2000 in Nederland voor:

Achternaam:-ink-inck-ing
Geverin-40130
Geeverin-000
Geverdin-003
Geeverdin-004
Gervedin-600
Garvelin-3200
Garverdin-000
Geuverin-1500
Geuverdin-000


full size: Gerverdinck in Nederland

full size: Garvelink in Nederland

full size: Geverink in Nederland

full size: Geverinck in Nederland


naar genealogie Gerverdinck, Zutphen

naar fragmenten Gerverdinck

naar Gerverdinck te Eibergen

naar Garverdink / Garvelink parenteel

naar Garverdink en Garvelink fragmenten

naar Geverink en Geeverding pagina