Parenteel Canters / Kanters, Asten 1600-

Zie DTB Brabant HIC of RHC Brabant.

Deurne & Liessel heeft gegevens mbt D 1593-, T 1593-, B 1710-
Asten heeft gegevens mbt D 1636-1810, T 1641-1810, B 1668-1810
Vlierden heeft gegevens mbt D 1681-1811, T 1652-1811, B 1652-1811.

zie: Mr. G. Brekelmans. Het geslacht Canters. in: De Kleine Meijerij XVII (1964) nr. 4

zie kwartiernummers 1244-5, 2490-1, 4980-1 in: Aanvullingen Kwartierstaat Nijssen (5) en (6) door Th.J.M Nijssen in GTOB 14 (1999) pag. 15-22 en 77-79. vervolg op aanvullingen (1, 2, 3 en 4) in GTOB 13 (1998) pag. 27-32, 75-79, 135-142 en 169-174.
Kwartierstaat Nijssen in GTOB 9 (1994) p.9- kw. 1-127, p.71-76 kw. 64-127, p.125-133 kw. 128-255, p.161-173 kw. 256-511, GTOB 10 (1995) p.25-34 kw. 512-1023, p.59-67 kw. 1028-4081, GTOB 11 (1996) p.11-13 kw. 4288-9218
en Aanvullingen Kwartierstaat Nijssen (7) door drs. F.A.M Vlemmings in GTOB 14 (1999) pag. 80. commentaar op aanvulling 4 in; GTOB 13 (1998) pag. 169-174. kw.nr.2490-1.

zie Kwartierstaat KoningsR 86 fol. 76vo 05-11-1689: Antony Canters, procureur practisijn, te Asten: Anthonis Jan Antonis Canters of Antonis Hendrik Canters ?R79 fol. 159 02-06-1672 De erfgenamen van wijlen Jan Anthonis Canters m.n.: - Hendrick Jan Canters, - Flyps Gerits - g.m. Maria, dr Jan A. Canters, - Peter Jan A. Canters, - Tomas Jan A. Canters, - Tonis Jan A. Canters, - Jan Jan A. Canters, - Steven Lambers - g.m. Lijske, dr Jan A. Canters, Zij verdelen de nagelaten goederen.
1e lot: Hendrick - het "stockhuys" waarin Jan A. Canters heeft gewoond - met het land en groes Belast met: de cijns aan het boeck van Helmont.
2e lot: Flyps Gerits - de helft van het "goet" in de Stegen - zoals Catelijn Nelis het in gebruik heeft gehad. Belast met: f 1500,- vgls protocol te Asten - te vergelden bij Huybert Tomas, te Vlierden. - En nog aan te nemen f 3,-/jr te 's Bosch - alle jaren te betalen "onder conditie dat Flyps sal mogen ontfangen alle jaeren van Hendrick Dielis - 35 stuiver"
3e lot: Tomas - het "goet" waar hij op woont en in gebruik heeft. Belast met: 2 st. 2 oort/jr aan rentmeester Donder. - de cijns aan het boek van Helmont.
4e lot: Tonis - het gehele "goet" bij Peter Reynders en zoals Steven Lamberts het in gebruik heeft. Belast met: een pacht aan de H. Geest van Asten.
5e lot: Steven Lamberts - huis en hof met land en groes - bewoond geweest door Jan Maes. Belast met: ca. 7 st./jr van Binderen.
6e lot: Jan - f 1000,- in "erfrenten" en - f 2000,- in obligatie - door de gezamelijke erfgenamen te leveren.
7e lot: Peter - f 3000,- in erfrenten en obligaties.RA Asten 1685-1695 R108 fol.7vo 13-04-1685: - Jan Peeter Canters, - Jan Jan Laurensen - g.m. Elisabet, dr Peeter Jan Canters, - Hendrick Peeter Bollen - g.m. Handerske, dr Peeter Canters, - Antony Peeter Jan Canters, - Hendrick Jan Canters en Johan Peeter Wilbordts - als momboiren over Joostie Peeter Jan Canters. Kinderen en erven van wijlen Peeter Jan Canters - en Geertruyt Hendrick van Rest. Zij verdelen de nagelaten goederen:
1e lot: Jan Peeter Canters - het nieuwe huis, schop en half aangelag - te Ommel 2 l. 1. Jan Jan Vreynsen 2. Jan Antonis 3. de straat 4. Joost Hendricx van Heughten - de voorste helft van - neffens den Bochtwegh geheel 7+ l. 1. Jan Antonis 2. den Bochtwegh 3. Jan Jan Vreynsen - land den achtersten Venacker 1 l. 1. Jan Antonis 2. Peeter Reynders 3. Hendrick Horckmans 4. Jenneke - weduwe Jan Andriessen vn Ruth - land den Heyacker - bij Jan Goorts 2 l. 1. Frans Mathijssen 2. Hendrick Horckmans 3. Hendrick Jan Canters 4. de gemeente - groes het Goor 1+ l. 1. Antonis Jan Canters 2. Joost van Heughten 3. de Loop 4. Frans Mathijssen - groes het Campken - aan den Bosserdijck 1 l. 1. Peeter Reynders 2-4. Antonis Jan Canters 3. de gemeente - de helft van het weiveld - in de Ossencampen geheel 4 l. 1. de delers 2. Jan Aerts de Zeeger 3. Peeter Reynders 4. Antony Canters e.a. - de helft van den hoogen Dries 5 cops. 1. Peeter Reynders 2-3. de gemeente 4. Joost van Heughten Belast met: f 84,- aan Jan Peeters van Rest. - 4 gl./jr aan rentmeester Hurnius. - 8 st./jr cijns aan de Heer van Asten.
2e lot: Jan Jan Laurensen - het oude huis of schuur - met de helft van het aangelag - te Ommel 1. de wederdelers 2. Joost Hendricx van Heughten e.a. 3. de straat - land, de achterste helft van - den Bochtwegh geheel 7+ l. 1. Thomas Jan Canters 2. den Bochtwegh 3. de wederdeler 4. Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth - land de voorste Venacker 1 l. 1-3. Peeter Reynders 2. Jan Antonis 4. Jenneke - weduwe Jan Andriessen van Ruth - land aen den Halsacker 2 l. 1-3. het Convent van Ommel 2. Dirck Jansen 3. den Bochtwegh - groes het Eeuwselken 1+ l. 1. Jacob van de Cruys 2-4. erven Frans Martens 3. Antony Canters - de helft van den hoogen Dries geheel 5 cops. 1. Peeter Reynders 2. de gemeente 3-4. Joost Hendricx van Heughten - de helft van het weiveld - in de Ossencampen geheel 4 l. 1. de delers 2. Jan Aerts de Zeeger 3. Peeter Reynders 4. Antony Canters e.a. Belast met: 4 st./jr cijns aan de Heer van Asten.
3e lot: Hendrick Peeter Bollen - Antony Peeter Jan Canters - f 150,- t.l.v. Marten Jan Antonis Hermens - volgens drie brieven. - f 75,- t.l.v. de kinderen Freyns Meeussen - d.d. 22-4-1619. - f 100,- t.l.v. Jan Frans Coolen - d.d. 7-1-1650. - f 140,- t.l.v. de erven Jan Michiels - d.d. 17-2-1645. - f 150,- t.l.v. Flips Geerits - d.d. 9-4-1648. - f 100,- t.l.v. de kinderen Goort Geef Slegers - d.d. 30-9-1639. - f 100,- t.l.v. de erven Joost Vreynssen - d.d. 7-1-1650. - f 500,- t.l.v. Jan Fransen Verrijt - d.d. 16-11-1651 - in twee brieven. - f 100,- t.l.v. de kinderen Jan Vreynsen - d.d. 31-3-1656.
4e lot: Joost Peeter Jan Canters - huis, hof, hofstad, land en groes - aent Ommelsbroeck 8 l. voor deze geweest van Peeter Jansen den Cuyper. Inclusief de lasten, pachten, cijnsen etc. - groes in den Bocht 2 l. 1. Frans Hoefnagel 2. Jan Frans Joosten 3. Thomas Canters 4. Peeter Verrijt - f 250,- t.l.v. het Corpus van Asten - d.d. 1-6-1646. - f 50,- t.l.v. Gijsbert Willems en de erven [Naet] Bruystens. - f 100,- t.l.v. Hendrick Peeter Bollen en Antony Peeter Canters - te lossen zonder intrest, Pasen 1686. Naschrift: De turfvelden zullen half/half gedeeld worden door Jan Jan Vreynssen en Jan Peeter Canters.


Lyske Canters * Asten 25-11-1657 Vader Peter Canters Moeder Geert Peters Getuige Jan Huybers en Maria Jan Canters

Henrica Canters * Asten 30-07-1660 Vader Peter Canters Moeder Geertruy Peters Getuige Geef van Rest en Ida Michiel Jacobs

Antonie Canters * Asten 01-07-1663 Vader Peter Canters Moeder Geertien Peters Getuige Dries Hendrix en Heylke Huybert Th...

Asten RA 67 fol. 37vo 01-12-1609 - Peter Anthonis Henricx, - Jan Aert Deckers - g.m. Emgard, - Heylken, dr Thonis - met Jan Peter Willems en Joost van Huchten. Allen kinderen en erven van Thonis voors. - en Jenneken, zijn vrouw. 4. Aert Jan Deckers

Asten RA 67 fol. 172 27-02-1612 - Aert Jan Deckers verkoopt aan: - Jan, zijn zoon - en - Thonis Jan Ceelen - g.m. Jenneken, dr Aert Jan Deckers zijn deel (de helft) in - huis, hof en land te Omel Koopsom: - f 100,- ΰ 7%.

Peter Canters * Asten 08-07-1658 Vader Hendrick Canters Moeder Jen Hendrix Getuige Ruth Thyssen en Griet Peters

Canters * Asten 00-01-1661 Vader Hendrick Canters Moeder Jen Hendrix Getuige van Ruth en An Aerts

Antonie Canters doop get. Asten 21-04-1638, 07-10-1646, 06-01-1661, 00-09-1662
Hendrick Canters doop get. Asten 08-12-1662, 18-03-1663, 13-06-1663

DE ZOMER VAN 1746 in GTOB 07 (1992) f. 6-14-0 Goort Canters, een kar van 785 pont (hoy)


Asten RA 67a fol. 1 01-02-1614 Schepenen: Willem van Berghe, Joost van Bussel, Jan van Rest, Frans [Gerit] Anthonis Canters, Michiel Colen en Jan Hendricx. Beginnende - 1 febr. 1614 eindigende 29 maart 1617.

II Joost Joost ROEFS, overleden Asten 09-02-1664 Gehuwd met Petronilla Joost PETERS, overleden Asten 29-01-1679. Uit dit huwelijk: 8. Heylken (Helena) Joosten, geboren Asten 00-00-1655. Gehuwd (1) met Pauwls Janssen COOPMANS, geboren Mierlo 00-00-1653. Gehuwd (2) met Petrus CANTERS, gedoopt (rk) Asten 08-07-1658, zoon van Hendrick CANTERS en Jen HENDRIX.


Bruidegom Hendrick Canters Woonplaats Asten Opmerkingen jongeman Bruid Anna Swinckels Woonplaats Aarle Opmerkingen jongedochter Datum huwelijk 10-07-1666 ondertrouw 19-06-1666 Plaats huwelijk Aarle-Rixtel Religie Schepenbank Bron Schepenbank trouwboek 1651-1669 Plaats Aarle-Rixtel Toegangsnr. 8003 Inv.nr. 17 Folio/pagina 263rParenteel Kanters, Someren / Kanters, Deurne / Kanters, Helmond / Kanters, Bakel

Parenteel van Heugten / van Hugten / van Heugten 1 / van Heugten 2

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Haazen, Haasen
  2. van H(e)ugten
  3. Kanters

Terug naar begin

Updated: 16 Maart 2003

This is an Antenna logo website