Parenteel van de Loverbos(ch) / Looverbos(ch), Asten

De naam van de Loverbos(ch) verwijst naar een toponiem in Asten; zie Google maps
hier lagen o.a. de Haubraeckxacker, het Langackerken, Enneken Schepersacker, het Deursensackerken.

Inmiddels is daar een nieuwbouwwijk "de Loverbosch" gebouwd; voorafgaand werd bodemonderzoek uitgevoerd: S. van der A (2002) , Archeologisch onderzoek Loverbosch te Asten. urn:nbn:nl:ui:13-ecc-g0f en: Archeologisch onderzoek in Asten en Someren in 2006-2007

De naam van de Loverbos(ch) komt in de DTB Asten het eerst voor in 20-06-1706: Johannes Francen van de Loverbosch, doopgetuige.
In vroegere generaties werd de naam van den Berch en Philipsen gevoerd

Zie DTB Brabant HIC of RHC Brabant.

Deurne & Liessel heeft gegevens mbt D 1593-, T 1593-, B 1710-
Asten heeft gegevens mbt D 1636-1810, T 1641-1810, B 1668-1810
Vlierden heeft gegevens mbt D 1681-1811, T 1652-1811, B 1652-1811.

zie ook: Kwartierstaat Nijssen, door Th.J.M. Nijssen, in:

GTOB jrg.9 (1994) p.9-15
GTOB jrg.9 (1994) p.71-76
GTOB jrg.9 (1994) p.125-133
GTOB jrg.9 (1994) p.161-173
GTOB jrg.10 (1995) p.25-34
GTOB jrg.10 (1995) p.59-67
GTOB jrg.11 (1996) p.11-13Loverbos in RHE vanaf 1705:

Johannes Francen van de Loverbosch 20-06-1706 doop Getuige Asten


Martinus Janse van de Loverbos 01-05-1726 doop Getuige Asten
Ida Janse van de Loverbos 06-12-1728 doop Moeder Asten (x Symon Janse van Ceule)
Antonia Janse van de Loverbos 06-12-1728 doop Getuige Asten
Elisabetha Janse van de Loverbos 15-04-1732 doop Moeder Asten
Johannes Janse van de Loverbos 11-11-1736 doop Getuige Asten


Bruidegom Jan Joosten van de Loverbosch , jongeman , Budel , wonend: Asten Bruid Hendrina Jansen van Oosterhout , jongedochter , Deurne , wonend: Asten Asten ondertrouw 27-05-1752 (de laatste roep was op 11-06-1752)


Bruidegom Aart Joosten van de Loverbosch , , Asten Bruid Marie Gijsberts , , Dommelen Valkenswaard 21-08/05-09-1734
Bruidegom Jan IJmerts van der Beeck , , Stiphout Bruid Jenneke Janse van de Loverbos , Willem Canters , Asten Nuenen 24-01/08-02-1739
Nuenen 03-09-1753 Inv.nr.66, Folio 172v Overeenkomst tussen de voogden van Jan Canters en zijn moeder aangaande erfenissen. 5 Jenneke van de Looverbos Eerder weduwe van Jan Eijmers; moeder van Jan Canters 6 Jan Eijmers Overleden 1e echtgenoot van Jenneke van de Looverbos 7 Willem Canters Zoon van Jenneke 8 Willemijn Canters Dochter van Jenneke
Bruidegom Francis van de Loverbosch , jongeman , Asten , wonend: Mierlo Bruid Maria van den Bogaert , jongedochter , Mierlo , wonend: Mierlo Mierlo 07/22-01-1747
Bruidegom Antonius Joannis Loverbos , Bruid Joanna Laurentii van den Bome , Vlierden 14-09-1749 (met dispensatie i.v.m. 3e en 4e gr. verwantschap)
Bruidegom Francis van de Loverbos , weduwnaar van Maria van den Bogaert , Asten , wonend: Mierlo Bruid Anne Maria van Tuyl , weduwe van Antony Peeter Maessen , Mierlo , wonend: Nunen Mierlo 09/24-01-1751
Bruidegom Johannes (Jan) de Groot , , wonend: Wetten Bruid Johanna Maria Johannes van de Loverbos , Vlierden , wonend: Asten Asten 08/23-04-1758
Bruidegom Wilhelmus Lamberti Verduyseldonck , Bruid Joanna Antoni Loverbos , Vlierden 18-01-1761
Bruidegom Franciscus van den Loverbos (Francis Janse van de Loverbosch), Bruid Maria Elisabeth van den Bergh/ Berg , jongedochter , Cleve , wonend: Cleve Asten 28-04/15-05-1764, eveneens te Cleve op 13-05, liggende in Duitsland
Bruidegom Francus Loverbos (Franciscus van Loverbosh), , Mierlo Bruid Jennemaria Bartel Rademakers (Joanna Maria Rademaeckers) Bergeijk 03/18-02-1776
ORA: Bergeijk, Riethoven, Westerhoven, Borkel en Schaft 11-10-1782 Inv.nr.86, Folio 44v Overeenkomst tussen Francus van de Looverbosch c.s. en Willem Rademakers aangaande de erfenis van Jennemarie Rademakers.
Franciscus van de Looverbosch x Maria van den Bogaert , Mierlo 07/22-01-1747 (getuigen ondertrouw: Gasparus Verhuyse en Henricus van de Looverbosch)
Franciscus van de Looverbosch , Bruid Johanna Maria van Tuyl , Mierlo 09/24-01-1751
Johannes Judoci van de Looverbos , Bruid Henrica Johannes van Oisterhout , Asten 11-06-1752
Henricus van den Boome , Bruid Antonetta Looverbos , Lierop 10-11-1765
Joannes Smulders , Bruid Joanna van de Looverbos , Tongelre 17-05-1789


Dirck Aert Joosten x 28-10-1684, Asten, met Lijske van Weert 1649-1727

GTOB 4 1989 (66-10) nog van de erven Peter van de Loverbosch, in voorjaar 1779 overleden 50-0-0.

ORA
Martinus van de Loverbos Wijnhandelaar Asten Schuldeiser 14-07-1746

"Dirk van de Loverbosch woonende bij sijn broeder voornoemt" [geen Loverbos eerder genoemd in deze akte] RA Lierop boek 31-12v, 12r, 13v, 13r en 14v

OOA Asten resolutieboek III\2 inv.nr.13 (res-III-nr13.pdf):
"Jan vande Loverbosch vier geswooren mannen" in OOA Asten resolutieboek III\2 inv.nr.13 (res-III-nr13.pdf)
"Wij regeerderen voorn(oem)t bekennen ende leijden mits desen een voorall als sculdinaer principael wel ende deughdelijcken sculdugh te sijn aen Jan Fransen van de Loverbosch inwoonder alhier binnen Asten eene somme van vijfhondert caroli gulden" Asten, 19-11-1695.
"dat Jan Fransen of wel Jan Fransen Voermans, off wel Jan Fransen vande Loverbosch, inden jaare 1600 twee en negentigh, en ook inden jaare jaare 1700 is geweest vierman en dat niemant voor vierman in die tijt met den naam van Jan Fransen is bekent, als denselve, wiens (weduwe) met name Antoniske Martens alhier is woonaghtigh,"

OOA Asten resolutieboek res-III-nr14-deel2:
"Frans van den Loverbos tapper------------------------------- 20 - 0 - 0"
Maandag den 14de December 1716: "(verschijnt 19 november) Aan de wed(uwe) Jan Fransse van de Loverbosch----------------------------21 - 5 - 0"
"(verschijnt 31 januari) Aan de wed(uwe) Antoniske Fransse van de Loverbos---------------60 - 0 - 0"
"Op huijden den negentienden junij 1700 en seventien hebben Marte van de Loverbos ende Jan Aarts aan handen van den heer drossard ten overstaan van schepenen dese betijckent den voorenstaanden Eet gedaan."
01-10-1717 tot 30-09-1718 "Jan van de Loverbosch"
10-12-1717 "Francis vande Loverbos....................30 - 0 - 0" en "de wed. van de Loverbos.................. 4 - 0 - 0"
Vergaderinge van alle de schepenen Saterdag den 11e junij 1718 "Marte van de Loverbosch en Jan Aerts borgem(eeste)rs binnen Asten"; Martinus Jansen van de Loverbosch
""
""
""
""

DBL 27, 1978 p.69-70: Mathijs Adriaen Wijnants is 9 augustus 1778 zodanig met een mes gekwetst door Francis Loverbos, dat hij enige dagen later is overleden (1239).

Voermans

9 kinderen van Antonius Voermans en Cristina Verhoysen (ook genoemd Cristina Antonii Voermans), ~ Asten 1713-1730

Henricus Peter SLAETS, gedoopt 11-10-1678 (RK-doopboek 4 folio 9 r/v:v) huwde op 2-8-1705 met Margareta Tielen v.d. Loverbos. Hun kinderen (6e generatie), Petronella gedoopt 26-10-1705 huwde met Laurens Roymans, Johanna gedoopt 7-7-1707 huwde met Antonie Marcelis Coolen, Tilmannus gedoopt 20-3-1715 huwde met Maria Peter Jan Lamberts en Anneke huwde met Francis Anthonius de Smit.

De Brab. Leeuw Jrg.27 1978 p.69 Moord en brand in Peelland (1668-1802) door J. Th. M. Melssen
MIERLO: Mathijs Mathijs Adriaen Wijnants is 9 augustus 1778 zodanig met een mes gekwetst door Francis Loverbos, dat hij enige dagen later is overleden (1239).

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. van Heugten, van Hugten
  2. van de Loverbos(ch)
  3. Menne(n)
  4. Phlipsen
  5. van Stratum
  6. Verberne

Terug naar begin

Updated: 14 September 2010

This is an Antenna logo website