Parenteel Naeijen - Andel > Dordrecht

Wapen: drie ossenkoppen.
zie 18e eeuwse stamboom mbt de nakomelingen van Gijsbert Naijen (Bovenaan een boom met de wapens van Gijsbert Nayen en echtgenotes. Daaronder nog zeven rijen wapens en onderschriften; de relatie met onderstaande parenteel is niet duidelijk)

Naaijen is een patroniem, afgeleid van de voornaam Naaij die in de middeleeuwen in deze streken gebruikelijk was. Naaij is een vorm van Arnold (via de tussen vormen Arnoud, Noude, Noeij).


zie DTB Dordrecht
zie GENBOOK DORDRECHT: HET GROTE VOOROUDERBOEK. Dordtenaren en hun voorouders
zie DTB Andel
zie bronbestanden Varik
zie genealogie Naaijen
zie stamreeks Naaijen
zie Regionaal Archief Gorinchem

Kwartierstaat "van der Vliet - Vos", in "Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West- Noordbrabant en de Bommelerwaard" (GTMWB) jaargang nr.9 pag. 24 e.v. (1985).

GTMWB 2004

Nederlandsche Leeuw 1922 jrg.40 kolom 167-168: Onbekend wapen ("De Raadt, enz.) (antwoord op NL 1922 jrg.40 kolom 87).

Kwartierstatenboek. Uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus van de Technische Hogeschool Delft. Delft, 1978-heden. N.B. 723 A = Deel I, herziene uitgave 1991. 723 B = Deel II, herziene uitgave 1992.

Streekarchief Land van Heusden en Altena

Inventaris ORA Woudrichem 1579-1811

Lijst met bronnen m.b.t. Andel tussen 1650 en 1699

Regionaal archief Rivierenland, wapenalbum Bommelerwaard:

2122 Gisbert Nayen
2135 Cesarius Noeydoinszn. (Nayen ?)
2136 Ghijsbert Noeydensoen (Nayen ?), schepen van Zaltbommel, 1510
(de relatie met onderstaande parenteel is niet duidelijk)Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Fehr
  2. Janssen
  3. van Osch
  4. Naeije(n), Naije(n), Naaijen

Terug naar begin

Updated: 29 januari 2011

This is an Antenna logo website