Parenteel Bouwmeester

bron: Doop- en huwelijksregister Rhenen

bron: Doop- en huwelijksregister Veenendaal

bron: Huwelijksregister Amerongen

bron: Notarieel Archief Veenendaal

bron: DTB ZO Utrecht

bron: Notarieel archief Utrecht

bron: Doopregister Amsterdam

bron: De Wapenheraut 1899 p.9 (op CD-ROM)

zie Boumeister

Relatie met de genealogie Boumeester te Zwolle in NP 46, 1960 p.9-15

Boumeester

Bouwmeester

Boumeester (B)

Bouwmeester (B)
GN 1980 p.145 HUWELIJKSINSCHRIJVINGEN IN HET POLICIEBOEK VAN RHENEN VAN 1613-1665
Den 25 April 1661 sijn geaccordeert houwelijcks proclamatien om te trouwen Alexander Schade ende Geertruijt Boumeister, coram de Heeren Van Geyn, substituut schout, Varick ende Taets, schepenen.
Den 14 May 1661 sijn in den echten staet bevesticht Alexander Schade ende Geertruijt Boumeister. Actum voor de Heeren Van Geijn substituut schout, Klerck ende Wijck Borgemeesteren.

Huwelijksregister Rhenen

ondertrouw/trouw/proclamatie: 20-11-1710/-/-; attestatie naar Veenendaal 07-12-1710; Willem Bouwmeester en Geertruid Gerarda ter Horst.

Doopregister Veenendaal

KOOL Hendrik en Jacoba Boumeester,
Christoffel 23-4-1730 St. (=Stichts Veenendaal)
Aletta Maria 16-3-1732 Gld. (=Gelders Veenendaal)

BUNT Geurt Jorissen, en Anna Maria Boumeester,
Jacoba Geertruijd 23-1-1707 St.

DIRCKSEN Claas, en Maria Boumeester,
Lijsbetien 3-3-1686 Gld.

VOLLEWENS Jan, en Maria Elisabeth Boumeester,
Gerarda 5-7-1716 St.
Anthonia 29-3-1723

Huwelijksregister Veenendaal

STEGEREN Johannes van, wednr. van Petronella Verhaar, en Johanna Margrieta Boumeester, tr. 6-10-1711.

BOUWMEISTER Anna Maria, j.d. en Geurt Bunt, wednr. van Cornelia van Ginkel, beiden won. Veenendaal, 3e gebod 4-1-1705, tr. Renswoude 11-1-1705.

BOUMEISTER Barthold, j.m., en Anthonia van Essen, j.d. beiden won. Veenendaal, aanget. 27 April en 4-11 Mei 1684, att. verleend 14-5-1684 om in Renswoude te trouwen.

BOUMEESTER Barthold, wednr. van Anthonia van Essen, won. Veenendaal, en Juffr. Elisabeth Mornigh, j.d. won. Waerdenburgh, aanget. 7-14-21 Aug. 1687, att. verleend om in Waerdenburgh te trouwen.

BOUMEESTER Jacoba, j.d., en Hendrik Kool, wednr. van Aletta van Snoekevelt, 3e gebod 27-6-1728.

BOUMEESTER Johanna Margrieta, en Johannes van Stegeren, wednr. van Petronella Verhaar, tr. 6-10-1711.

BOUMEESTER Cornelia Cunere, j.d., R.K., en Hendrick Dreuninck, j.m., R.K., beiden won. Veenendaal, 3e gebod 30-10-1740.

BOUMEESTER Maria, wed. van Gerardus Colder, en Claes Dircksen, j.m. won. Veenendaal, aanget. 12-18-25 April 1680, att. verleend om in Renswoude te trouwen op 25-4-1680.

BOUMEISTER Maria Elisabeth, j.d. en Jan Vollewens, j.m. tr. 17-2-1712.

BOUMEESTER Maria Elisabeth, wed. van Jan Vollewens, en Cornelis van Langeveld, j.m., 3e gebod 24-9-1730.

BOUMEESTER Susanne Elisabeth, en Simon Laats, 3e gebod 6-5-1714.

BOUWMEISTER Willem, en Geetruijda Gerarda ter Horst, tr. 10-12-1710.

Uit het archief van het Veenraadschap der Gelderse en Rhenense veenen, Inventarisnummer 32, Gemeentearchief Veenendaal.
Namenindex op de Volmachten door de veenraden aan hun medeleden en anderen gegeven, 1550-1873
22-04-1680 Christoffel Boumeister, secretaris
15 juli 1680 Christoffel Boumeister, secretaris
20 maart 1681 Christoffel Boumeister, secretaris
25 februari 1684 Christoffel Boumeister, secretaris
5 oktober 1689 Christoffel Boumeister, secretaris (+H)
29 oktober 1689 Christoffel Boumeister, secretaris
21 juni 1691 Christoffel Boumeister, secretaris
27 juni 1691 Christoffel Boumeister, secretaris
16 augustus 1691 Christoffel Boumeister, secretaris
23 november 1696 Christoffel Boumeister, secretaris
21 april 1697 Christoffel Boumeister, secretaris (met keijser Carel, coninck Philippus en Willem, prince van Orangie)
6 juni 1697 secretaris Boumeister

Het notariaat in Veenendaal heeft een lange geschiedenis. De eerstbekende notaris was Jacob Baumeister, die van 1655 tot 1674 notaris te Rhenen was en vervolgens tot 1678 in Veenendaal zijn standplaats had.
Voor zover bekend vestigde zich in het jaar 1674 voor het eerst een notaris in Veenendaal. Het was Jacob Boumeister, die daarvoor zijn kantoor had in de stad Rhenen.

Teunis Jacobs van Merevelt en Merrichje Arris Wolven, echtel. wonend in de Ginkel onder Amerongen kopen van Christoffel Boumeister 2 parcelen land.

Notariële akte Procuratie, 1678 Maria Boumeister, weduwe van Gerrit Collert heeft uit de boedel van Jan van Grootvelt en Elisabeth van Schadick een obligatie geërft ten laste van Geertge Breunis, weduwe van Coen Lambertsz en zij machtigt Arnout van Offenbergh, procureur tot Wijck bij Duurstede, om die zaak af te handelen, speciaal betreffende Breunis Koenen, samoureusschipper.

1077. Fotokopieën van stukken uit 1671, 1675, 1681, 1684, 1692, afkomstig uit de protocollen van de Veenendaalse nota­rissen Jacob en Christoffel Boumeister.

BOUMEESTER Pieter Cornelisz, wednr. van Sara Samuels, won. Rotterdam, en Emmerentia van Oldenburgh, j.d. van Amerongen, tr. 27-11-1664 att. gegeven.
bron: Huwelijksregister Amerongen

Christoffel Boumeester, erve sijnner moeder Geertgen Flusseners, beleent sijnde draegt dit leen op aen Sophia Anna ende Lutgert van Iseren, die daermede door volmacht van oire momber Willem van Capellen beleent sijn, den 4 Nov. 1630.
bron: leenakten Warnsveld

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 16 July 2009

This is an Antenna logo website