Parenteel van Bronckhorst (vanaf 1530)

Er zijn diverse families van Bronckhorst:

I. van Bronckhorst-Batenburg

zie: Wikipedia en: Wikipedia (geslacht)
zie: website Bronckhorst

II. van Bronckhorst, notabelen uit Weesp en Amsterdam

zie: Elias, J.E. (1903-1905, herdruk 1963) De vroedschap van Amsterdam 1578-1795, 2 delen (pdf, OCR)
de Doop-, trouw- en begraafboeken van Weesp, die in het Rijksarchief bewaard worden, vangen eerst met het jaar 1671 aan, terwijl ook de notariλle protocollen eerst vanaf het jaaar 1623, en dan nog met hiaten, bewaard gebleven zijn. Het zgn. rechterlijk archief van Weesp bezit echter oudere bestanddelen, en wel een serie transportregisters, die in 1578 en een schepenrol, die reeds in 1546 begint (met een hiaat van 1569-1583).
NL 1947 p.325: Van Lockhorst, door Mr. J. W. Groesbeek

zie: onderstaande genealogie.

III. van Bronckhorst, een familie van kunstschilders

zie: van Bronckhorst II
deze zou via een bastaard afstammen van II.

IV. van Bronckhorst, in Nederlands-Indiλ

Deze stamt af van Johannes Meindert van Bronckhorst * Utrecht 18 juli 1762 † Japara 28 mei 1810, uit bovengenoemde van Bronckhorst I en II.
zie van Bronckhorst - Ned.Indiλ
zie: Nederlandsche Geslachten op Indischen bodem overgeplant. 2e Serie 1848-1863, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. De Wapenheraut Jrg.3 (1903)

en de discussie op stamboomforum.


zie ook:
NNBW
Een Montfoortse familie van Hooff, door A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF. Nederlandse Leeuw 1956 p.143 en NL1956 p.164.
De Hervormde Kerk te Oudshoorn uit een heraldisch oogpunt bezien. Raam No. 2, ANF XIII (1900)
DE COCK VAN KERCKWIJCK


Zie ook: Schilfgaarde in De Nederlandsche Leeuw, 1957 (Gelderse van Bronckhorst; geen link aangetoond)

POORTERBOEKEN van AMSTERDAM (De Wapenheraut 3, 1903)
Bronchorst, Hendrick van, 11 Okt. 1650.
Bronckhorst, Frans van, 31 Jan. 1652.
Bronckhorst, Jan van, v. Uytrecht, schilder, 29 Jan. 1652.

Huwelijken Sloterdijk (De Wapenheraut 3, 1903)
07-01-1663 Rutgerus Bronckhorst x Maria Coninghs
23-12-1663 Dirck Hendricksen van Bronckhorst x Barbara Claes de Wint

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. "Het Geslacht van den Boetzelaer", 1969
  2. van Bronckhorst
  3. Hooft
  4. Vondel

Terug naar begin

Personen die aan deze website hebben bijgedragen:
name:email:phone:

Terug naar begin

Updated: 10 Januari 2011

This is an Antenna logo website