Parenteel Roijers/Roijaerts (Valkenswaard, Waalre en Leende) 1600-

Zie complete lijst of stamboom Roijaers op GeneaNet.

zie: Genealogie ROYAARDS in het Nederlands Patriciaat, jaargang 80 (1997) en op deze website Genealogie Roijaers / Roijers, Waalre [bron: NP80 (1997)].

Zie familie Roijers website; in 2010 werd door Johann (Hans) Royes het boek "Het Valkeniersgeslacht Royaerts" [ROYE(R)S ein Falknergeschlecht] gepubliceerd.9.18.3.005 Hoeve ten Rode of de Rooy, Rooisestraat 6, Waalre
De Rooise hoeve was een grote hoeven van de abdij van Echternach. Deze hoeve kan zelfs teruggaan op de schenking aan Willibrord van 704 en dus 7e eeuws of ouder zijn. De oudste vermelding van de hoeve dateert van 1276, toen de hoeve met bijbehorende landerijen in leen werden gegeven aan Henricus de Waderlo, zoon van de Echternachse meier in Waalre. In de loop van de geschiedenis verloor de abdij haar invloed op deze hoeve. In de machtsstrijd tussen de abdij van Echternach en de hertog van Brabant hadden de locale machthebbers voor de laatste gekozen:

'In de reeks opvolgers van leenmannen, zeg maar eigenaren, komt ook een zekere Jan Lodewijksz van Craendonc voor. Zijn weduwe schenkt in 1493 het vruchtgebruik van de boerderij aan het Augustijnerklooster Ten Hage in Eindhoven. Dit klooster was in 1420 gesticht door de heer van Kranendonk. Zo kon het gebeuren dat Willem van Oranje, die door zijn huwelijk met Anna van Buren in 1551 baron van Kranendonk en Heer van Eindhoven was geworden, ook de eigenaar werd van de Hoeve de Rooy. De opbrengsten werden geοnd door de vertegenwoordiger van het klooster Ten Hage'. (bron: Stege, H. ter, J. Walinga. Toponiemen in Aalst & Waalre, deel 2: „Van Aangelagh tot Zoe akker?, veldnamen in Aalst en hun betekenis. Waalre (Stichting Waalres Erfgoed), [z.j.] p.104) Begin 19e eeuw werd het landgoed verkocht, sindsdien is het eigendom in particuliere handen gebleven.

bron: Catalogus Cultuurhistorische Inventarisatie - Erfgoedkaart Waalre, Bijlage behorende bij het rapport: Kempisch erfgoed in beeld.

zie kaart 1868


De eerste generaties Roijaerts wijken of in de versies van Hans Royes en het Nederlands Patriciaat:

vlg. Hans Royes:


vlg. Nederlands Patriciaat:

Uit broeders van Frans Hendriksz (generatie II) en Gijsbrecht Fransz (generatie III) stammen takken met de familienaam Royers, waarin meermalen het beroep van valkenier werd beoefend en waarvaneen tak te Eindhoven en omgeving waarschijnlijk nog voortleeft.
Een ander geslacht Royers, waarin eveneens valkeniers voorkwamen en dat in voornoemde landstreek vermoedelijk evenzeer nog voortbestaat, spruit uit Hendrik Hendriksz, enig kind [lijktonjuist] uit het tweede huwelijk van Jenneken Roeff Jan Gordts met Hendrik Jan Jan Geverts, welk kind eveneens in De Rooy gerechtigd was.


Genealogie Roijaers / Roijers, Valkenswaard


Wilhelmus ROIJAERTS † Buitenland; geregistreerd Valkenswaard 22-04-1680 (RK begraafboek Valkenswaard 1677-1685 Toegangsnr.8119 Inv.nr.2 f.26V)

Christiaen Adrianus Roijaers † Valkenswaard 20-05-1683 (RK begraafboek Valkenswaard 1677-1685 Toegangsnr.8119 Inv.nr.2 f.30V; PASGEBORENE. 8 UUR 'S MORGENS OVERLEDEN)

Adriaen Adriaen Roijaers † Valkenswaard 24-06-1683 (RK begraafboek Valkenswaard 1677-1685 Toegangsnr.8119 Inv.nr.2 f.30V; PASGEBORENE)

Kind Van Jacobus Roijers † Leende 08-05-1691 (RK begraafboek Leende 1684-1725 Toegangsnr.8068 Inv.nr.5 f.91)

Kind Van Jacobus Roijers † Leende 30-04-1693 (RK begraafboek Leende 1684-1725 Toegangsnr.8068 Inv.nr.5 f.92)zie ook kwartierstaat van Hoof

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Corneudis
  2. Feijen
  3. Geven
  4. Hesemans
  5. van Lierop
  6. Notten
  7. Roijers

Terug naar begin

Updated: 04 Mei 2008

This is an Antenna logo website