Parenteel Ruysch (vanaf 1530)

wapen:

zie [1]

zie [2] NP 1976 p.198


Ruysch:

CBG VIBDNI019399 Batavia 17-04-1786: Testament van Anna Ruijsch, weduwe Jan Willem Wolff, opgesteld door notaris Nicolaas van Bergen van der Grijp. Deels verkeerd gefilmd. persoonsnamen: Anna Ruijsch, Jan Willem Wolff, Johan Fredrik Ritter,

CBG VIBDNI008678 Batavia 1746: Stukken betreffende de nalatenschap van Barend Jaspersz, afgehandeld door de weeskamer en zijn procuratiehouders Abraham van Dijk en Michiel Romp. Met retroacta, 1735-1746. Deels afschriften of uittreksels. Deels in slechte staat. Deels dubbel of in verkeerde volgorde gefilmd. persoonsnamen: Barend Jaspersz, Abraham van Dijk, Michiel Romp, Barnardus Jaspersz, Otto Ruijsch, afbeelding

CBG VIBDNI019316 Batavia 15-03-1759 t/m 15-10-1764: Testament van het echtpaar Jan Willem Wolff en Anna Ruijsch, opgesteld door notaris Pieter Jacob Bert [W178]. Akte van verkoop door Hermanus Wijpkens, weduwnaar van Hendrica Anthonia Heerega, eerder weduwe van Thobias Johannes van der Leij, aan Coenraad Kool van een erf met een pedak, opgesteld door de schepenen. Met een incomplete declaratie van onkosten van procureur Andriesen. Deels in slechte staat [W179]. Door elkaar gefilmd. persoonsnamen: Jan Willem Wolff, Anna Ruijsch, Huijbert van Basel, Hermanus Wijpkens, Hendrica Anthonia Heerega, Thobias Johannes van der Leij, Coenraad Kool, - Andriesen,

Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik, stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe, 1643-1649, 1651-1654
Ruysch, Coenraad Nicolaesz (Ruis, Ruisch, Ruys) (1583-1656); lid van de vroedschap van Dordrecht, lid van de Gecommitteerde Raden van Holland: III 76, IV 117, 197, V 90, 142, 166, 168, 171, 172, 180, VI 133, 134, 139, 164, 254, 256, 263, 264, 267, 273, 303, 316, 319, VII 193, 232, 254, 258, 293, 294, 297, 312, IX 34
Ruysch, Frederik (Ruis van Uytert) († 1677); lid van de vroedschap en burgemeester van Utrecht, gedeputeerde van Utrecht ter Staten-Generaal: VII 130
Ruysch, juffer: VI 228
Ruysch, Nicolaas (jonge Ruis, Ruisch, Ruys) (1607-1670); pensionaris van Dordrecht, griffier van de Staten-Generaal: VI 238, 272, 287, 291, 292, VII 131, 148, 149, 151, 153, 155-157, 293, 341

NP 1976 p.198

deze genealogie vangt aan met:
1. Jan Hugosz. Ruijsch, burger van Utrecht 9 febr. 1605, meester schoenmaker, verbannen uit de Verenigde Nederlanden 9 mei 1611, vestigt zich te Emmerik, in 1622 vermeld te Utrecht met attestatie van Emmerik

Navorscher 1879, blz. 525
Nav. 1880, blz. 618 (Ruysch-Pieck)

NL 1901 p.10

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

  1. Royal Genealogies -- Menu
  2. Bronckhorst
  3. (Storm) van 's Gravesande
  4. Ploos van Amstel

Terug naar begin

Updated: 10 Januari 2011

This is an Antenna logo website