Parenteel van Vaerlaer / (van) Strijbosch


zie de kwartieren op de grafzerk van Pieter Schuyl van Walhorn: De Grafschriften in de Kathedrale Sint Janskerk van s-Hertogenbosch


CBG, GHS 50C03, Reinier van Heemskerck, Waapen boeck van adelijke en aanzienelijke famiellien in de 17 provintien van de Nederlanden. Alle uit de waapens en grafzarken en cachetten bij een versamelt en op het alphabet gesteld, blz. 177.

Bronnen:

  1. "De oudste generaties van het geslacht Michiels van Vaerlaer", door Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg, De Nederlandse Leeuw 1959 Jrg. LXXVI p.314-321
  2. "Michiels van Vaerlaer" door Mr. P. van Eeghen en Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg, (N.L. 1955 Jrg. LXXII p.45-52)
  3. Valkenburg, Nederlands Adelsboek 1953 Jrg.46 p.49

Vaarle is een buurtschap ten zuidoosten van Nuenen. Hoewel behorend tot de herdgang Nuenen, was vroeger het vroeger gedeeltelijk ook bezit van de Heerlijkheid Mierlo. Langs Vaarle stroomt de Hooidonkse Beek, die hier Luchense Wetering wordt genoemd.

Toponymie
De vroegste vermelding is in 15e eeuwse documenten, waar het werd gespeld als Vaerlaer of Vairlair. De naam eindigt dus op -laar, hetgeen naar een open plek in een bos of een bosachtig moerassig terrein verwijst. Daar dit type namen voor de 14e eeuw niet werd gebezigd kan aangenomen worden dat het om een ontginning uit de 14e eeuw gaat.

Geschiedenis
Vaarle was een leengoed van Oud-Herlaar. De hoeve Groot Vaarle besloeg 35 ha. Leenmannen waren onder meer: Roever van Vairlair (omstreeks 1400), Jan van Dussen en diens zoon Floris Jans van der Dussen. De familie Van Vairlair was in de 15e eeuw een belangrijk geslacht in 's-Hertogenbosch.


Een aansluiting van de Gemertse tak met de stam uit Leende is niet gevonden.
In November 1642 duikt de naam Strijbos op in Leende bij de doop van Jacobus (Jacob Jacob) Strijbos; getuigen waren Joannes Valerius Coolen en Francisca Diers.

Een andere opmerkelijke vermelding is het huwelijk van Petrus Strijbos met Ida Pompen (een bekend Leenders geslacht) te Helmond op 23-09-1614 (DTB Helmond inv.nr. 68.1 , folio 121)

Verder werd een stam Strijbos in Eindhoven beschreven door M.J.H. van Doremolen en J.Th.M. Melssen: Strijbos(ch) te Stratum, Eindhoven en Woensel (GTOB 2000 p.19).
In deze uitwerking wordt verondersteld dat J(oh)an, de zoon van Ghevaart van Strijbosch te Gemert, dezelfde is als Jan Gevarts van Strijbosch, de oudste generatie te Eindhoven.


1. De oudste generaties van het geslacht Michiels van Vaerlaer
door Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg (De Nederlandse Leeuw 1959 Jrg. LXXVI p.314-321)


2. Michiels van Vaerlaer
door Mr. P. van Eeghen en Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg (De Nederlandse Leeuw 1955 Jrg. LXXII p.45-52)


Nakomelingen van Aegidius Henricks STRIJBOSCH (zie GeneaNet)


Afstammelingen van Jacob Thomas Strijbosch


Petronella Leonardi STRIJBOS, doopget. Gemert 05-05-1648 en 29-09-1648


E.J.M. van Leeuwen-Strijbosch:
Kwartierstaat Strijbosch (GTOB 1989 pag. 137)
Aanvullingen kwartierstaat Strijbosch 1 (GTOB 1991 pag. 84)
Aanvullingen kwartierstaat Strijbosch 2 (GTOB 1992 pag. 41)
Aanvullingen kwartierstaat Strijbosch 3 (GTOB 1993 pag. 155)
Aanvullingen kwartierstaat Strijbosch 4 (GTOB 1994 pag. 90)
Aanvullingen kwartierstaat Strijbosch 5 (GTOB 1995 pag. 153

1. FREDERICUS FRANCISCUS STRIJBOSCH, geb. Helmond 28-11-1867, smid, bankwerker, overl. Velsen 16-6-1935, tr. Rotterdam 25-1-1893 Elisabeth Maria Johanna Elsing, geb. Rotterdam 8-12-1870, overl. Beverwijk 19-7-1952, enig kind van Petrus Emanuel Elsing en Cecilia Jacoba van Vilsteren. Uit dit huwelijk onder andere:
* Franciscus Johannes Anthonius Strijbosch, geb. Rotterdam 4-70-1896, metaalbewerker, maatschappelijk werker, wethouder namens de K.V.P. te Velsen van 1949-1953, overl. Velsen 10-6-1983, tr. l0 Velsen 14-11-1918 Helena Kamkes, geb. Haarlemmermeer 20-8-1895, overl. Velsen 27-6-1948, d.v. Anthonius en Cornelia Romein. Uit dit huwelijk:
* Elisabeth Johanna Maria Strijbosch, geb. Velsen (IJmuiden) 5-7-1920, onderwijzeres, tr. Velsen 29-9-1949 Johannes van Leeuwen, geb. Velsen (IJmuiden) 5-12-1916, drogist, overl. Haarlem 28-6-1971.

2. FRANCIS STRIJBOSCH, geb. Helmond 4-11-1839, fabrieksarbeider, bakker, overl. Mierlohout (destijds gem. Mierlo) 19-2-1917, tr. Helmond 13-6-1864
3. JOHANNA MARIA VAN EMPEL, geb. Helmond 14-1-1842, overl. Helmond 27-5-1909. zeven kinderen

4. JOSEPH STRIJBOSCH, geb. Deurne 18-10-1814, wever, overl. Helmond 28-6-1843, tr. Helmond 17-5-1838
5. MARIA LOUISA VAN DEURSEN, geb. St Niklaas 18-5-1818.

8. PETRUS STRIJBOS(CH), ged. Deurne 29-6-1772, bouwman, wever, dagloner, overl. Helmond 31-12-1847, tr. Helmond 11-5-1800 (zie boven)
9. ELISABETH VAN DE VIJFEIJKEN, ged. Nuenen 23-9-1776, overl. Helmond 11-2-1846.

16. YOANNES STRIJBOSCH, ged. Bakel 9-12-1738, begr. Deurne 8-3-1783, tr. Melmond 24-4-1763
17. HENDRINA SMETS (SMITS), ged. Asten 7-12-1734, begr. Deurne 23-10-1808.

32. ARNOLDUS (VAN) STRIJBOSCH , ged . Gemert 12-8-1700, begr. Deurne 20-6-1786 (?), tr. Bakel 17-5-1733
33. ALDEGUNDIS JASPERS, ged. Bakel 20-10-1705, begr. Bakel 7-2-1753. Dit echtpaar liet te Bakel drie dochters en drie zoons dopen,

64. JACOBUS JAN PETER GIELENS (VAN STRIJBOS) , ged. Gemert 9-9-1656, begr. ald. 9-7-1733, tr. Gemert 27-11-1685
65. MARIA HERMANNI GHIELENS, ged. Gemert 9-5-1662, begr. Gemert 16-1-1733. In Gemert werden vanaf 11-5-1689 verschillende kinderen van dit echtpaar gedoopt, allen onder patroniem. Op 29-4-1727 werd hun zoon Herman begraven, wiens doop niet werd gevonden. De drie andere zonen traden in het huwelijk: Joannes Jacobs van Stribos trouwde te Gemert 27-2-1718 met Anna Maria Lamberts Roosen <20>; Andreas Jacobs Strijbos op 9-2-1723 te Gemert met Anna Janssen; en Arnoldus met Alegundis Jaspers, zie kwartiernummer 32-33. Van Andreas Jacobs Strijbos en Anna Janssen leven er tot in deze eeuw nazaten te Oploo.


Kwartierstaat van Gerardus Geenen


258 Ruth Adrianus Rutten. Ruth is overleden vr 1642.
x 259 Hendrickxken Michiel Dielis van Strijbosch.

518 Michiel Delis van Strijbosch, geboren omstreeks 1535 in Gemert. Michiel is overleden omstreeks 06-09-1603 in Gemert, ongeveer 68 jaar oud.
x omstreeks 1575 in Gemert met 519 Judith Peter Vogels, geboren omstreeks 1545. Judith is overleden vr 1590 in Gemert, ten hoogste 45 jaar oud.

1036 Aegidius (Gielis, Delis) van Strijbosch, geboren omstreeks 1490 in Gemert. Gielis, Delis is overleden na 28-06-1565, minstens 75 jaar oud.
x 1037 Aleijdis Leonardus van Bleek.

1038 Petrus Johannis Vogels, geboren in 1525. Petrus is overleden na 14-12-1580, minstens 55 jaar oud.
x omstreeks 1545 in Wouw met 1039 Anna Matthias Houts, geboren omstreeks 1525. Anna is overleden vr 19-09-1586, ten hoogste 61 jaar oud.

2072 Hendrick Everaerts Strijbosch.
2073 Nn Hendrksdr vander Heeze.

4144 Evert Jansz van Vaerlaer Strijbosch, geboren omstreeks 1420 in Gemert. Evert is overleden omstreeks 1491 in Gemert, ongeveer 71 jaar oud.
x 07-07-1446 in Gemert 4145 Elisabeth Henrick Ansems.

8288 Jan van Vaerlaer, geboren omstreeks 1390 in Gemert. Jan is overleden vr 1458, ten hoogste 68 jaar oud.
x 8289 Elisabeth Lambert van der Borcharde.

16576 Henrick Henrickszn van der Heze, geboren omstreeks 1360. Henrick is overleden na 1440, minstens 80 jaar oud.
x 16577 Luygart Jansdr van Vaerlaer.


Ned. Leeuw 1941 Jrg.59 p.208-9:
noot a) Anselmus Adriaensz. was koopman te Klundert en leefde nog in 1623. Hij had minstens zes kinderen, alle te Breda geboren tusschen 1567 en 1581 en te Amsterdam gehuwd. Zijn vrouw was wellicht een zuster van Anthonettes petemoei Neeltje Marteusdr. (Pels), vrouw van Michiel Michiels van Vaerlaer (zie Elias, Vroedschap van Amsterdam, pag. 430);
haar zoon Hans Michiels van Vaerlaer en haar schoonzoons Laurens Cornelisz. Schouten en Adriaen van Loosveldt en hun nakomelingen treden althans herhaaldelijk in acten als familieleden der Hartsens op, wat niet het geval is met de andere leden der familie Michiels van Vaerlaer. zoodat de verwantschap wel van de moederlijke zijde zal zijn.

Joris van VAERLAER, man van Margriet Willemsdr., 17 Febr. 1472 genoemd als poorter van Antwerpen (NL1955).

Wij Willem van VAERLAER Gielis aerts soen Jan Toppyn, Godeuaert Willems soen Aert van VAERLAER Dircx soen Henric Elyaes ende Jan die Coyter scepenen des dorps van Dinter ..." (Brab. Leeuw 1962 p.109)

Evert van Domseler x Clara van Vaerlaer (Ned. Leeuw 1962 p.291)

Wie kan opgeven de data van geboorte en overlijden van Aleyda van Vaerlaer, gehuwd (1641) met Diederik Pauw? Welke waren de 4 kwartieren van haar vader Jan Michielsz. van Vaerlaer?
De Wapenheraut 1899 Jrg.3 p.259

339. Godefridus filius Pauli de Vaerlair de Myerle anno 1469 decima quinta Decembris.
359. Henricus da Vaerlaer filius Jacobi de Myerle textator anno 1476 prima Novembris.
Brab. Leeuw 1963 p.45 en 67: POORTERBOEK DER STAD HELMOND IV

Gemert R 118, f. 311v, dd. 10-12-1660, boedelscheiding der kinderen van Lisken, wed. Adam Leonardts van Strijbos geeft, waarin ook Jan Ariaen Amants de Laure als man van Lysken Leonardts van STRIJBOSCH optreedt naast haar tante, Mary Adams van Strijbos, en haar neef, Thomas, en nicht, Elsken, beide kinderen van oom Thomas van STRIJBOSCH,
De Brabantse Leeuw 1961 p.121 (Lysken Leonardt Adams van STRIJBOSCH)

Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 16 July 2009

This is an Antenna logo website