Parenteel van Valkenburg

van Valkenburg:

Wapen van Valkenburg:

In goud een rood kasteel, bestaande uit een gekanteelden muur, waarin een rondbogige zwarte deuropening en drie langwerpige vensters, het middelste hooger geplaatst dan de vensters ter zijde. Aan elken hoek van den muur een ronde gekanteelde toren met drie langwerpige vensters; achter den muur oprijzende een ronde gekanteelde toren, breeder en hooger dan de zijtorens, waarin twee langwerpige vensters naast elkaar. Op den middentoren een aanziende opvliegende witte valk en op elk der zijtorens een opvliegende witte valk, de rechtsche omgewend.

Een halfaanziend-gestelde zilveren traliehelm, rood gevoerd, goud omboord, met gouden tralies, om het halsgedeelte een gouden ketting, waaraan een gouden medaillon, met een goud-roode wrong en goud-roode helmkleeden.
Helmteeken: Een half-aanziende opvliegende witte valk.

van Valkenburg:

"De familie van Jacob Cats’ vrouw" A. N. Familieblad Jrg. 11 en 12.

Valkenburg, Nederlands Adelsboek 1953 Jrg.46 p.1 (pdf p.49/626); stamreeks
Bij besl. van Koning Karel 1 van Engeland d.d. 20 Juli 1642 werd Mattheus van Valckenburch verheven tot Baronet.
Bij K.B. d.d. 31 Maart 1939, no 27 werd Mr. Johan Fredrik Theodoor van Valkenburg verheven in den Ned. Adel.

van Valkenburg, Nederlands Adelsboek 1931 Jrg.20 p.305

van Valkenburg (Etat prιsent vanaf 1877, Nederlands Adelsboek 1980 Jrg.71 p.146
van Valkenburg (Etat prιsent vanaf 1877), Nederlands Adelsboek 1987 Jrg.78 p.149
van Valkenburg, Nederlands Adelsboek 2011 Jrg.96

"Van Valkenburg, 1500-1700." De Nederlandse Leeuw 1944 p.51

De Vlaamse Stam, jrg. 1970, 525 en 581.Terug naar begin

Link naar overige parentelen
Surname Index
Links
Contact information

Index van Achternamen

Terug naar begin

Updated: 16 July 2009

This is an Antenna logo website